TAM terapeutide register

Tagasi otsingu avalehele

Otsing tunnistuse numbri, nime või valdkonna järgi

TAM Nõukoda väljastab kutsetunnistusi alates 2019. Enne seda väljastatud kutsetunnistusi vaata SA Kutsekoda kutseregistrist.

Heili Laido
Kutsetunnistuse number: TAM-0051
Valdkond: Holistiline regressiooniteraapia
Kutsenimetus: holistilise regressiooni terapeut, tase 7
Sünniaeg: 24.01.1956
Kehtib alates: 17.02.2021
Kehtib kuni: 16.02.2026

Kontaktid

Tallinn
eesti
Üldinfo

Koolitaja ja superviisor Holistika Instituudis.
Holistika Instituudi juhatuse liige.
Holistilise Regressiooniteraapia Kutsekomisjoni liige.

 

Haridus

Kuna juba varasest noorusest on mind huvitanud inimese mõttemaailm, oli minu jaoks  ainuvõimalik minna õppima psühholoogiat. Nii olengi lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ja töötanud psühholoogi, koolitaja ja õppejõuna juba üle kolmekümne aasta.

Oma erialavalikut pole ma kunagi kahetsenud ja oma teist armastust – huvi kunsti ja arhitektuuri vastu, ei unusta ma ka kunagi.

Oli õnn, et peale ülikooli sattusin teadurina tööle Tallinna Pedagoogilises Instituuti, kust sain  oma esimesed teadmised holistilisest meditsiinist ja terviklikust lähenemisest inimesele. Olin TPedI (Tallinna Ülikool) terviselabori üheks loojaks. Sellest ajast on pärit ka kindel teadmine, et inimest tuleb käsitleda tervikuna ja et inimene peab oma elukvaliteedi parandamisel ise olema teadlikum ja aktiivsem.

Mu elukutse on alati võimaldanud olla loov ja realiseerida uusi ideid. Olen nii mõnegi uue teraapiavormi esmapraktiseerija Eestis – näiteks liikumisteraapia ja mitteverbaalne suhtlemisteraapia. Koos arstist emaga arendasime laste loovteraapiat ja autogeenset treeningut.

Viimane suurim saavutus oli Holistika Instituudi lõpetamine. Alates 2007. aastast olen seotud Holistika Instituudiga mitme rolli kaudu: olen nii terapeut, koolitaja, juhatuse liige kui ka haldusjuht.

Isiklik areng ja töökogemus

Kõik minu töökohad on olnud seotud haridusasutustega. Ja eks haridus ongi ju pidev õppimine, mida ma ka rõõmuga teen. Kuna minu jaoks on inimene nii „füüsiline kui ka mittefüüsiline nähtus“, olen enesetäienduses alati püüdnud leida mitmekülgseid võimalusi. Seda kõike eesmärgil, et teoreetilisi teadmisi  praktikasse rakendada. Mul on pikaaegne erapraksise kogemus, olen töötanud laste ja täiskasvanutega, küll individuaalselt ja gruppidena.

Alates 1980. aastast olen pidevalt osalenud erinevatel enesetäienduskursustel. Lisaks psühholoogia-alastele koolitustele olen õppinud ka rahvameditsiini ja hiina meditsiini, bioenergeetikat, bioresonantsdiagnostikat, pereteraapiat, erinevaid psühhoteraapia suundi, massaaži jms. 

Holistiline regressiooniteraapia on kõige eelneva krooniks, kuna see annab parimad võimalused nii enese- kui tööalaseks arenguks. Vähemalt minu kogemuste põhjal on see efektiivseim meetod.

Teraapiaseansid ja hinnad
  • Holistiline nelik: 380 eurot
  • Holistilise regressiooniteraapia seanss 95 eurot
  • Konsultatsioon (1 h): 45 eurot
Häid mõtteid

Suurimaks avastuseks inimkonna mõtteajaloos peetakse 20. sajandil väljaöeldud seisukohta: inimesed võivad ise oma elu muuta ning kõigil inimestel on õigus ja võimalus elada õnnelikult. Buddha väitis, et meie enda valida on see, mis emotsiooniga me millelegi reageerime.

Usun, et inimene ei pea kannatama ja igaühes meist on jõud, mis aitab lahendusi leida. Isiklike suhete ja maailma loomine on imeline protsess ning oma sisemaailma jõudmine on kangelastegu! Teiste sõnadega: Kangelane pole mitte see, kes võidab vaenlase vaid see, kes saab sõbraks iseendaga.

Olen õnnelik, et töö on võimaldanud mul kaasa elada väga võimsate kangelaste teekondadele.