Kutse andmine

Kutse andmist korraldab TAM Nõukoja juurde loodud TAM Kutsekoda, mille ülesandeks on täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonna kutsete andmisega seotud töö korraldamine.

Kutsekoja tööd juhib Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Kutsenõukogu.

    tam nõukoda liikmed
    Kutse andmisega seotud info ja dokumendid avanevad, kui klikid sind huvitavale erialale.
    Hetkel on võimalik kutset taotleda järgmistel erialadel: