Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Kutsekoda asutati Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja poolt mais 2020. a eesmärgiga aidata kaasa täiend- ja alternatiivmeditsiini arengule ning sellealase kvaliteetse hariduse omandamisele.

Kutsekoja igapäevatööks on nõustada kutse andmisega seotud kutsekomisjone ja töögruppe, toetada kutsestandardite väljatöötamist ja kutsete andmist ning seeläbi korrastada täiend- ja alternatiivmeditsiini turgu Eestis.

Täiend-  ja alternatiivmeditsiini valdkonna kutsesüsteem  

TAM NÕUKODA

TAM KUTSEKODA

TAM TERAPEUTIDE REGISTER

TAM Kutsenõukogu

Erialade kutsekomisjonid 

Erialade hindamiskomisjonid