Kutse andjaks on Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoda, kes korraldab kutse andmist läbi
TAM Kutsekoja.

Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Kutsekoda on asutatud TAM Nõukoja poolt mais 2020.a. eesmärgiga aidata kaasa täiend- ja alternatiivmeditsiini ning sellealase hariduse arengule.

Kutsekoja igapäevatööks on toetada ja nõustada kutsestandardite väljatöötamist ja kutsete andmist ning seeläbi aidata kaasa täiend- ja alternatiivmeditsiini turu korrastamisele.

Täiend-  ja alternatiivmeditsiini valdkonna kutsesüsteem  

TAM NÕUKODA

TAM KUTSEKODA

TAM TERAPEUTIDE REGISTER

TAM Kutsenõukogu

Erialade kutsekomisjonid 

Erialade hindamiskomisjonid