TAM Kutsekoja tööd juhib Kutsenõukogu, kelle eesmärgiks on täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonna kutsesüsteemi rakendamine ja arendamine.

Kutsenõukogu koosseisu kuuluvad kõigi TAM Nõukoja liikmete esindajad seisuga 13.05.2020, igast organisatsioonist üks esindaja. Kui TAM Nõukotta lisandub liikmesorganisatsioone ja erialasid, siis lisandub ka liikmeid kutsenõukogusse. Kutsenõukogusse lisandub üks esindaja igast seni veel esindamata täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonda kuuluvast kutseühingust, kui sellel erialal on kutse kutsestandardiga kirjeldatud.

Kutsenõukogu ülesanded:

1. Koostab kutse andmise korra, töötab välja dokumentide vormid ja kinnitab need, kinnitab kutsestandardid ja hindamisstandardid ja nende lisad.
2. Kalkuleerib kutse andmise ja taastõendamise tasu ja esitab selle kinnitamiseks TAM Nõukojale.
3. Dokumenteerib kutse andmisega seotud tegevused.
4. Lahendab kutse andmisega seotud kaebusi;
5. Kinnitab kutsekomisjonide koosseisud ning teostab järelvalvet kutsekomisjonide töö üle;
6. Muud seonduvad küsimused.

Kutsenõukogu liikmed

Alar Krautman

Alar Krautman

Alar Krautmani Terviseakadeemia

Marina Paula Eberth

Marina Paula Eberth

Holistika Instituut

Anu Rootalu-Wachsmann

Anu Rootalu-Wachsmann

Eesti Ngak-Mang Instituut

Valdo Herzmann

Valdo Herzmann

Ki-Shiatsu Ühendus

Ann Vainlo

Ann Vainlo

Eesti Neijingi Kool

Katariina Martens

Katariina Martens

Holistilise Regressiooniteraapia Selts HORETES

Monika Tamm

Monika Tamm

Eesti Pärimusmeditsiini Ühing

Henno Nurmsalu

Henno Nurmsalu

Sternum Koolitus

Ülo Liivamägi

Ülo Liivamägi

Eesti Refleksoloogid