TAM terapeutide register

TAM terapeutide register on andmekogu, milles TAM Nõukoda kogub, säilitab ja süstematiseerib teavet kutsealade, kutsestandardite ning kehtivate kutsete ja kutsetunnistuste kohta. Terapeutide registri pidamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.


Terapeutide registri eesmärk on tagada täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonna korrastatud kutsesüsteem. Register on abiks:

  1. tööandjatele, kes saavad kontrollida, kas neid huvitaval spetsialistil on kehtiv kutsetunnistus,
  2. täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonna teenuseid kasutavatele inimestele, kes saavad valida kvalifitseeritud ja usaldusväärseid teenusepakkujaid,
  3. väljastatud kutsete omanikele, et näha oma kehtivaid ja kehtivusaja ületanud kutsetunnistusi.

Kutset omaval ja terapeutide registrisse kantud spetsialistil on õigus peatada oma andmete registris avalikustamine. Selleks tuleb kirjutada vabas vormis avaldus aadressil info@tamkutsekoda.ee

Otsing tunnistuse numbri, nime või valdkonna järgi

TAM Nõukoda väljastab kutsetunnistusi alates 2019. Enne seda väljastatud kutsetunnistusi vaata SA Kutsekoda kutseregistrist.