Holistiline regressiooniteraapia

Sõna “holistiline” tähendab terviklikkust. Sõnatüvi tuleneb kreekakeelsest sõnast holos, mis tähendab „kogu”, „täielik”, „terve”. Holistilise regressiooniteraapia aluseks on kontseptsioon inimesest kui tervikust – meie keha, tunded, mõtted  ja hing toimivad alati kooskõlas.

missioon

Meie keha ja psüühika on omavahel lahutamatult seotud ühendvälja kaudu. Iga mõte ja iga tunne mõjutab keharakke ning kajastub kehaprotsessides. Ka vastupidine toime on olemas – kehas toimuv mõjutab psüühikat. Kui oled väsinud või kuskilt valutab, on raske olla rõõmus ja mõelda helgeid mõtteid. Keha saadab meile sümptomite ja kehatunnete kaudu olulisi sõnumeid, mida oleks oluline tähele panna. Seega – me ise mõjutame oma tervist, nii kehalist kui psüühilist ja seda mõlemas suunas.: Me ise anname oma panuse probleemide ja haiguste kujunemisse ja me ise saame kaasa aidata tervise taastumisse.

Meditsiinidoktor, professor A.-E. Kaasik, kirjutab ajakirjas “Eesti Arst” nr 2, 2007: Kuni 50% kõigist somaatilistest kaebustest ja tervisehäiretest on hingelist algupära. Sellised isikud vajaksid sageli sootuks teistsugust käsitlust kui igapäevameditsiinis tavaks. Kui küsimus on elus või surmas, on peavoolumeditsiini saavutused hiilgavad nii intensiivravis kui operatsioonide näol. Krooniliste haiguste ja psühhosomaatiliste sümptomite puhul pole aga peavoolumeditsiinil kuigi palju pakkuda. Ravimid annavad vaid ajutist leevendust, kuid ei kõrvalda haiguse põhjust. Holistilise regressiooni terapeut just selliseid inimesi abistabki, kelle terviseprobleemid on psühhosomaatilise iseloomuga.

Väga palju tullakse teraapiasse suhteprobleemidega, kui läbisaamine on halb partnerite, vanemate, laste või töökaaslastega. Enesehinnangu probleemide, seksuaalsete probleemide, elurõõmu ja eluisu puudumise, traumade, hirmude, foobiate ja elukriiside puhul võib samuti sellest teraapiast abi saada.

Miks holistilises regressiooniteraapias uuritakse minevikku?
Regressioon teraapiatehnikana on liikumine ajas tagasi, minevikumälestuste meenutamine ja minevikusündmuste taaskogemine. Põhjus ja tagajärg on alati seotud. Kõik meie probleemid on alguse saanud mingist hetkest, mingist eluolukorrast. Me tuleme lapsepõlvest ja kanname endaga kaasas kodust pärit mõtte- ja käitumismustreid ning elu jooksul saadud hingehaavu. Holistiline regressiooniteraapia on metatervise käsitlusega ühisel seisukohal – meie probleemide tekkel on kõige olulisemaks mõjutajaks emotsionaalne stressireaktsioon. Kõik meie probleemid, kehalised haigused kaasa arvatud, on alguse saanud olukordadest, millega me pole „hakkama saanud“, mis on olnud meile rasked või sobimatud. Alati ei ole tegemist suure õnnetuse või traumaga, mõju tugevuse määrab ära see, kuidas inimene olukorda kogeb ja mida ta selles olukorras tunneb. Selliste olukordadega kaasnevad tavaliselt negatiivsed emotsioonid: hirm, ärevus, viha, abitus, lootusetus, kurbus jne, mis on jäänud väljendamata või hoopis teadvustamata. See, millega holistilises regressiooniteraapias tööd tehakse, on allasurutud, hangunud emotsioonid, sest just need on igasuguste probleemide tuum. Blokeeringud tekivad abitusest ja tardumisest, mil inimene pole välja elanud seda, mis ta sees on/toimub. Kui negatiivsed emotsioonid jäävad väljendamata, siis need mõjutavad edaspidi nii mõtlemist kui käitumist. Ehk teisisõnu – inimene ei ela sellist elu, mida soovib ja väärib.

Holistilise regressiooniteraapia seanss algab vestlusega kliendi probleemidest, vajadustest, eesmärkidest. Väga oluline on lõppeesmärgi seadmine – positiivses vormis tulevikku suunatud taotlus, kujutluspilt muutunud olukorrast, mil tänast probleemi enam ei ole. Klient ei pea teadma, kuidas selle eesmärgini jõuda, seda teab terapeut, aga kliendil peab olema nägemus, milline ta tahab olla, mida soovib tunda või millist elu elada.

Ainult vestlemisest ei piisa, et probleemid kaoksid, sest ratsionaalse mõtlemisega ei pruugi me minevikust probleemide põhjuseks olevaid olukordi üles leida. Teraapia teevad efektiivseks holistilised rännakud sisemaailma, milles töötatakse üheaegselt nii keha, meele, hinge kui vaimuga. Tubli poole seansi ajast lamab klient mõnusalt diivanil silmad kinni. Terapeut kasutab lõõgastustehnikaid, mis aitavad kliendil minna meditatiivsesse seisundisse. Teadvus avardub, aju hakkab töötama argiteadvuse tasandist erinevalt, alateadvusele on vabam juurdepääs ja mälust on võimalik üles leida probleemide algpõhjused. Muutunud teadvusseisundis on psüühika muutustele vastuvõtlikum, hangunud emotsioonide läbitöötamine on tõhusam ning tunde- ja mõtteblokeeringuid on kergem kõrvaldada. Kui inimene on terapeudi juhendamisel probleemi tekitanud olukorra uuesti läbi elanud, seda tunnetanud ja mõistnud, siis vabanetakse minevikukoormast, inimesed jõuavad iseendale lähemale ja tervenevad.

Holistilisest regressiooniteraapiast saavad kasu ka need, kes elus hästi hakkama saavad ja kellel mingit suurt probleemi polegi. Need on otsijad, kes on enesearenduse ja vaimu äratamise teel ning kes tahavad leida iseennast, oma elu mõtet või eesmärki, tundma õppida oma potentsiaali, võimeid ja võimalusi, saada paremat kontakti oma intuitsiooniga, äratada endas erilisi võimeid ja ülitajusid.

Holistilise regressiooniteraapia on eestlanna Marina Paula Eberth rohkem kui kahekümne aasta jooksul kokku sulatanud aastatuhandete tagustest tarkustest ja tänapäeva uusimate teadusuuringute tulemusena saadud teadmistest.

Holistilise regressiooni terapeudiks saab õppida Holistika Instituudis Tallinnas. Õppetöö toimub eesti ja vene keeles.

Praktiseerivad terapeudid on koondunud Holistilise Regressiooniteraapia Seltsi HORETES alla.

Marina Paula Eberth

Holistika Instituut

Koduleht: www.holistika.ee

Facebook: Holistika Instituut, Институт Холистики, The Holistic Institute Estonia

E-post: marina@holistika.ee

Telefon:  +372 55595428

Katariina Martens

Holistilise Regressiooniteraapia Selts

Koduleht: www.horetes.ee

E-post: katariina@holistika.ee

Telefon:  +372 5160765