Holistiline regressiooniteraapia

Kutse taotlemine ja
taastõendamine 2020/2021

 • Kui su tase 6 kutsetunnistus on aegunud ja sa soovid tase 6 kutset taastõendada, palun kirjuta holistilise regressiooniteraapia kutsekomisjonile aadressil holistika@tamkutsekoda.ee
 • Dokumentide vastuvõtu tähtaeg holistilise regressiooni terapeut tase 7 kutse taotlemiseks on 1. mai 2021.
 • Vestlused tase 7 taotlejatega toimuvad maikuus 2021. Kuupäev on täpsustamisel.

Kutsekomisjonil on õigus teha vajadusel ajakavas muudatusi.

Taotluse esitamine

 • Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile holistika@tamkutsekoda.ee
  Dokumente võetakse vastu ainult elektroonselt. Palun paiguta kõik esitatavad dokumendid ühte digiümbrikusse ja allkirjasta seejärel digitaalselt.
 • Holistilise regressiooni terapeut, tase 6 kutse esmataotlemise hind on 120 eurot.
 • Holistilise regressiooniterapeut, tase 6 kutse taastõendamise hind on 30 eurot.
 • Holistilise regressiooni terapeut tase 7 kutse esmataotlemise hind on 90 eurot.
 • Kutseeksami eest tasumine toimub pangaülekandega MTÜ Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja arveldusarvele: EE282200221025818328 
  Palun lisa selgitusse oma nimi ja totletav kutse. Kui soovid arvet ettevõttele, palun kirjuta Katariina L. Martensile aadressil katariina@holistika.ee

Holistilise regressiooniteraapia kutsekomisjoni liikmed

Merike Hannust

Holistilise Regressiooniteraapia Selts MTÜ

merike@hingestuudio.ee

+372 504 9586

Heili Laido

Holistika Instituut

heili@holistika.ee

+372 56636898

Marina P. Eberth, komisjoni esimees

Marina Eberth OÜ

marina@holistika.ee

+372 55595428

Valdo Herzmann

Valdo Herzmann

TAM Kutsenõukogu

valdo@tamnoukoda.ee

+372 501 3401