Holistiline regressiooniteraapia

Kutse taotlemine ja
taastõendamine 2020/2021

  • Dokumentide vastuvõtt holistilise regressiooni terapeut tase 6 kutse taastõendamiseks algab 24. novembril 2020 ja lõppeb 25. jaanuaril 2021. HRT Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks toimub 2. veebruaril 2021.
  • Dokumentide vastuvõtt holistilise regressiooni terapeut tase 7 kutse taotlemiseks algab 14. detsembril 2020 ja lõppeb 15. veebruaril 2021.

Kutsekomisjonil on õigus teha vajadusel ajakavas muudatusi.

Taotluse esitamine

  • Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile holistika@tamkutsekoda.ee
  • Holistilise regressiooni terapeut, tase 6 kutse taotlemise hind on 120 eurot ja kutse taastõendamise hind 30 eurot. Tasumine toimub Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja poolt esitatud arve alusel.
  • Holistilise regressiooni terapeut tase 7 kutse taotlemise hind on 90 eurot ja taastõendamise hind 30 eurot.

Holistilise Regressiooniteraapia Kutsekomisjoni liikmed

Merike Hannust

Holistilise Regressiooniteraapia Selts MTÜ

merike@hingestuudio.ee

+372 504 9586

Heili Laido

Holistika Instituut

heili@holistika.ee

+372 56636898

Marina P. Eberth

Marina Eberth OÜ

marina@holistika.ee

+372 55595428

Valdo Herzmann

Valdo Herzmann

TAM Kutsenõukogu

valdo@tamnoukoda.ee

+372 501 3401