Holistiline regressiooniteraapia

Kutse taotlemine ja
taastõendamine 2020/2021

 • Aastal 2016 tase 6 kutsetunnistuse saanud terapeutide kutsetunnistused aeguvad septembris 2021. Kui su kutsetunnistus aegub, on sul võimalus tase 6 kutset taastõendada või taotleda tase 7 kutset. 
 • Dokumentide vastuvõtu tähtaeg holistilise regressiooni terapeut tase 6 kutse taastõendamiseks on 1. september 2021.Taastõendamine toimub dokumentide alusel.
 • Dokumentide vastuvõtu tähtaeg holistilise regressiooni terapeut tase 7 kutse taotlemiseks on 1. september 2021. Vestlused tase 7 taotlejatega toimuvad septembris 2021. Kuupäev on täpsustamisel.
 • Küsimused palun saata holistilise regressiooniteraapia kutsekomisjonile aadressil holistika@tamkutsekoda.ee
 • Täiendav info Marina P. Eberth +372 555 95428

Kutsekomisjonil on õigus teha vajadusel ajakavas muudatusi.

Taotluse esitamine

 • Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile holistika@tamkutsekoda.ee
  Dokumente võetakse vastu ainult elektroonselt. Palun paiguta kõik esitatavad dokumendid ühte digiümbrikusse ja allkirjasta seejärel digitaalselt.
 • Holistilise regressiooni terapeut, tase 6 kutse taotlemise hind on 150 eurot.
 • Holistilise regressiooni terapeut, tase 6 kutse taastõendamise hind on 70 eurot.
 • Holistilise regressiooni terapeut tase 7 kutse taotlemise hind on 150 eurot.
 • Kutseeksami eest tasumine toimub pangaülekandega MTÜ Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoda arveldusarvele: EE282200221025818328
  Palun lisa selgitusse oma nimi ja totletav kutse. Kui soovid arvet ettevõttele, palun kirjuta Katariina L. Martensile aadressil katariina@holistika.ee

Holistilise regressiooniteraapia kutsekomisjoni liikmed

Merike Hannust

Holistilise Regressiooniteraapia Selts MTÜ

merike@hingestuudio.ee

+372 504 9586

Heili Laido

Holistika Instituut

heili@holistika.ee

+372 56636898

Marina P. Eberth, komisjoni esimees

Marina Eberth OÜ

marina@holistika.ee

+372 55595428

Valdo Herzmann

Valdo Herzmann

TAM Kutsenõukogu

valdo@tamnoukoda.ee

+372 501 3401