Holistiline regressiooniteraapia

Kutse taotlemine ja
taastõendamine 2023

 • 2019. aastal kutseeksami sooritanud terapeutide kutse aegub 31.10.2024.
  Sul on võimalus taastõendada tase 6 kutset või taotleda tase 7 kutset.
 • Tase 6 kutse taastõendamise dokumentide esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2024.
 • Tase 7 kutse taotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on 1. september 2024.
 • Küsimused palun saada holistilise regressiooniteraapia kutsekomisjonile aadressil holistika@tamkutsekoda.ee
 • Täiendav info Marina P. Eberth +372 555 95428

Kutsekomisjonil on õigus teha vajadusel ajakavas muudatusi.

Taotluse esitamine

 • Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile holistika@tamkutsekoda.ee
  Dokumente võetakse vastu ainult elektroonselt. Palun paiguta kõik esitatavad dokumendid ühte digiümbrikusse ja allkirjasta seejärel digitaalselt.
 • Holistilise regressiooni terapeut, tase 6 kutse taotlemise hind on 150 eurot.
 • Holistilise regressiooni terapeut, tase 6 kutse taastõendamise hind on 70 eurot.
 • Holistilise regressiooni terapeut tase 7 kutse taotlemise hind on 150 eurot.
 • Kutseeksami eest tasumine toimub pangaülekandega MTÜ Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoda arveldusarvele: EE282200221025818328
  Palun lisa selgitusse oma nimi ja totletav kutse. Kui soovid arvet ettevõttele, palun kirjuta Valdo Herzmannile aadressil valdo@tamnoukoda.ee

Holistilise regressiooniteraapia kutsekomisjoni liikmed

Evelin Eikner

Holistilise Regressiooniteraapia
Selts MTÜ
evelin.eikner@gmail.com
+372 5145265

Heili Laido

Holistika Instituut

heili@holistika.ee
+372 56636898

Marina P. Eberth, komisjoni esimees

Marina Eberth OÜ

marina@holistika.ee
+372 55595428

Valdo Herzmann

Valdo Herzmann

TAM Kutsenõukogu

valdo@tamnoukoda.ee
+372 501 3401