Hingamisteraapia

Algselt Leonard Orri poolt USA-s loodud rebirthingu liikumisest välja kasvanud tehnika jõudis Eestisse “vabastava hingamise” nime all rohkem kui 20 aastat tagasi. Praegu kasutatakse rebirthingu edasiarendatud tehnikaid maailmas hingamistöö (breathwork) ja hingamisteraapia nime all.

Rahvusvahelise Hingamistöö Liidu (International Breathwork Foundation – IBF) määratluse järgi kasutab hingamistöö pausideta katkematut hingamist, lõdvestust ja tähelepanu, kusjuures sissehingamine toimub teadlikult ja tahtlikult suuremalt ja sügavamalt, väljahingamine on lõdvestav ja iseenesest toimiv ilma tahet kasutamata.

Hingamistööd nimetatakse ka ühendatud hingamiseks, sest enne sisse ja välja hingamist suuremaid pause ei tehta, seega “ühendatakse” sisse ja väljahingamine. Selline hingamistehnika aitab eelkõige eemalduda tavateadvuse stereotüüpsest mõtlemisest ja jõuda läbi muutunud teadvuse seisundite enda sügavama olemuseni. See avab ukse kogemuslike teadmisteni mineviku, oleviku ja tuleviku kohta. Teadliku hingamise nimetuse alla koonduvad lisaks hingamistööle kümned tuhanded hingamisharjutused ja jooga traditsioonist lähtuvad pranayama praktikad, mis on kasulikud teatud eesmärgil, milleks neid tehakse (näiteks rahustavad või ergutavad; uue loomist või vana minna laskmist soodustavad; mingit haigust, keha piirkonda tervendavad praktikad; jne.).

Hingamisteraapiaks muutuvad hingamistehnikad ja hingamistöö siis kui seda kasutatakse professionaalse psühhoteraapia kontekstis. On väga oluline et hingamisteraapia seansil kogetu ei jääks pelgalt teatud meeleseisundite, aistingute ja info kogemiseks, mis hiljem ununevad, vaid et need kogemused integreeritakse oskuslikult positiivseteks muudatusteks inimese igapäevaelus. Hingamisteraapia seansil lisaks 1-tunnisele ühendatud hingamisele pikali asendis silmad kinni on olulise tähtsusega sellele eelnev ja järgnev arendav vestlus, usaldusliku kontakti loomine ning muud vajalikud lisa tehnikad, millega luuakse õige häälestatus, lõdvestunud kehaline ja vaimne vastuvõtlikkus ning et seansi lõpul integreeritakse saadud kogemus mõistuse ja keha tasanditel igapäevaellu.

Hingamisteraapia on kasulik kolmes valdkonnas:

1. füsioloogiline puhastumine ja hingamise võimekuse taastamine

2. igapäevaelu ja emotsionaalsest stressist vabanemine

3. vaimne eneseavastamise teekond.

Hingamisteraapia:

· vabastab ärevust, traumasid, depressiooni ja kaotusvalu

· suurendab eneseteadlikkust, eneseusaldust ja võimet lõdvestada

· aitab toime tulla igapäeva stressiga ja rohkem kohal olla

· annab ligipääsu sisemisele tarkusele

· loob selgust oma eesmärkide suhtes elus Loe lisa hingamisteraapiast – teadlikust ja ühendatust hingamistööst.

Hingamisteraapia on seotud raku tasandil säilinud kehapingete, emotsioonide ja mälestuste vabastamisega, mis sügavama hingamise ja toetuse korral hakkavad esile tulema ja tervenema. Hingamissessioonil kasutatakse vajadusel vaimse regressiooni või juhendatud meelerännaku elemente kohtumaks tervendamist vajavate sündmustega oma minevikust või et luua paremat võimalikku tulevikku. Teisenenud teadvuse seisundis oleme rohkem avatud oma alateadvuses ja üliteadvuses olemasolevale infole, millest on võimalik teadlikuks saada ja ümber kujundada.

Hingamisteraapia individuaalseanss kestab 2,5 tundi, millest 1 tund toimub hingamisrännak, kus klient lamab pikali matil või kušetil silmad kinni ja hingab ühendatult. Hingamisteraapia seansi võib jagada mõtteliselt kolmeks osaks: 1) ettevalmistav vestlus ja nõustamine; 2) hingamisrännak lamades; 3) kokkuvõttev vestlus ja nõustamine. 1) Esimesel seansil tehakse põhjalik intervjuu ja tutvutakse. Eesmärgistatakse 10 seansi ülesanded ja kliendi ootused. Sageli peegeldab elu meie sündimisel kogetud mustreid, seepärast räägime ka sünnist ja varajasest lapsepõlvest. Vajadusel tegeleme probleemi või eesmärgiga juba enne hingamisrännakut mõnel muul meetodil. Alustaval vestlusel “kaevame välja” millised on need negatiivsed uskumused ja programmid, mis segavad inimest oma elus tervenemast või häid muutusi loomast. Negatiivsed uskumustele ja programmide asemel leiame koos positiivsed programmid ja uskumused, mida hingamistöö ajal sisestada ja alla laadida.

2) Teisel etapil tutvustatakse hingamise tehnikaid ning alustakse hingamisrännakuga. Hingamisseansi ajal kasutatakse selleks spetsiaalselt loodud muusikaloendit, sobivaid sugestiivseid kinnitusi või positiivseid allalaadimisi, olenevalt sellest, mis on kliendi teema ja tervendamist vajav olukord; samuti kehateraapia, hüpnoteraapia ja energiateraapia teadmisi ja kogemusi.

3) Hingamisrännaku lõppedes tunneb hingaja end tavaliselt füüsiliselt ja vaimselt lõdvestunumana ja erksamana. Kohanemise aeg tavateadvusega ja integratsioon on väga oluline saamaks hingamisrännakust maksimaalset kasu, nii et sellele faasile tuleb aega anda. Peale hingamist räägime hingamisrännaku ajal tekkinud aistingutest, taipamistest, mälupiltidest, uutest ideedest ja kuidas seda kõike kasutada oma igapäevaelus. Hingasseansside kohta soovitame hakata pidama päevikut. Seanss lõpeb kokkuvõtetega ja soovitustega edasiseks tööks iseenda heaks.

Enamus hingamisterapeute tänapäeval ning Rahvusvaheline Hingamistöö Liit soovitavad esimesed 10 korda hingata kogenud hingamisterapeudi käe all. See on vajalik selleks, et tervendada oma sünni- ja teisi emotsionaalseid traumasid, stressi ning kehasse talletunud pingeid. Et saada teadlikuks oma tegelikust hingamisest ja õppida ühendatult, teadlikult, intuitiivselt hingama. Nii saab õppida ilma hingamisterapeudita ise ennast jõustavalt hingama (vähemalt 1 tunni jooksul). Teadliku Loomise ja Hingamise Akadeemia (edaspidi TLHA) tegutseb 2013.aastast.

TLHA on loodud elukvaliteedi parandamiseks, suurepärase tervise, heade suhete, elujõu ja eneseusalduse kasvamiseks, oma tõelise mina avastamiseks ja unistuste meisterlikuks teostamiseks. Siin saab õppida üheaastases, kaheaastases ja kolme aastases hingamistöö ja vaimse arengu programmis. Kaheaastase õppe lõpetamisel saab hingamisterapeudi ja nõustaja diplomi. Õppekava vastab Rahvusvahelise Hingamise Liidu nõuetele (GPBA Professional Training Standards for Breathworkers). Teadliku Loomise ja Hingamise Akadeemia juhataja ja õppekava looja on psühholoog, psühhoterapeut ja hingamisterapeut Tiia Lõoke. Tiia alustas hingamistöö koolituste läbiviimisega 2004.aastal, enne seda juhendas ta kriisipsühholoogia, loovuse treenimise ja gestalt psühhoteraapia koolitusi. TLHA koolituskava on kujunenud paljude aasta jooksul (2004 – 2013) kõige efektiivsematest enesearengu praktikatest, mis on süsteemselt üles ehitatud väga hästi toimivaks programmiks. Esimesel õppeaastal on õppetöö keskmeks isiklik areng: põhimõtted ja vahendid, kuidas leida rohkem rahulolu, selgust ja rõõmu, olla teadlik oma looja loomusest ja oma elu eesmärkidest. TLHA esimesel aastal saab osaleda lihtsalt enda hüveks, et tõsta oma eluenergiat ja elukvaliteeti. See annab väga tugeva põhja ja toetuse suurepäraste muudatuste tegemiseks oma elus. Saab rikkalikult teadmisi, vahendeid ja kogemusi et luua teadlikult seda, mida soovitakse, võttes vastutuse enda ja oma elu loomise ees. Iga moodul sisaldab rohkelt eneseavastamise- ja arendamise harjutusi ning koduseid ülesandeid. Teise õppeaasta keskmeks on enesearengu nõustaja ja hingamisterapeudi väljaõpe oma

oskuste arendamise ning kogemuste integreerimise ja kasutamise kaudu. Kolmas õppeaasta on supervisiooni aasta, kus TLHA teise õppeaasta lõpetanul on võimalik osaleda kõigil esimese õppeaasta moodulitel assistendi-toetaja rollis täites talle antud ülesandeid ning supervisioonil olles juhtida väikegruppide tööd, selleks et õppida enesearengu grupi juhendamist; grupi dünaamikat ja -protsesse; inimeste nõustamist ja toetamist nende erinevates eluetappides ja probleemides õppides selgelt nägema inimeste isiksuslikke eripärasid, vajadusi ja potentsiaali.

Loe lisaks intervjuud Teadliku Hingamise ja Loomise Akadeemia asutaja ja juhi Tiia Lõoke’sega

Valdo Herzmann

Tiia Lõoke

Teadliku Hingamise ja Loomise Akadeemia

Koduleht: https://teadlik-loomine.ee/

Facebook: Teadliku Loomise ja Hingamise Akadeemia

E-posti aadress: info@teadllik-loomine.ee

Telefon: +372 5178313