Traditsiooniline tiibeti meditsiin

Traditsiooniline tiibeti meditsiin, nagu seda tänapäeval teatakse, tekkis 8. sajandil, mil sulasid kokku kohalikud böni (šamanismi) ravimeetodid ning budistlik kultuur ja meditsiin, mis tol ajal Indiast Tiibetisse jõudis. Lisaks kutsus tollane Tiibeti kuningas Trisong Detsen (Khri sRong lDe bTsan) erinevate maade kuulsad arstid Tiibetisse, kes kõik panid kirja oma meditsiiniteadmised, mis hiljem tiibeti keelde tõlgiti. Esindatud olid arstid Indiast, Kesk-Aasiast, Hiinast, Pärsiast, Mongooliast, Nepaalist, Dolpost ja mujalt.

missioon

 

  1. sajandil elas Tiibetis ka tiibeti meditsiini isaks kutsutud Yuthog Yonten Gonpo (vanem). Olles ise juba kuulsa ravitseja poeg, sai Yuthog mitmekülgse hariduse, õppides nii isalt kui külastades korduvalt Indiat ja Hiinat. Hiljem kirjutas ta ümber böni kultuurist pärineva meditsiinilise Bum bZhi teksti ja nimetas selle rGyud bZhi’ks (Neli Tantrat). Tema rajas aastal 762 ka esimese meditsiini õppeasutuse ja haigla Menlung Tanadug (sMan Lung lTa-na-sdug). Arstiks sai seal 10-12-aastase õppimise järel.

Neli Tantrat on tänaseni tiibeti meditsiini õppimise peamiseks allikaks (lisaks lõputu hulk kommentaare). Raamat koosneb neljast osast ehk tantrast: Juurtantra, Selgitav Tantra, Suuliste Juhiste Tantra ja Lõpetav Tantra.

Juurtantra on nö sissejuhatus tiibeti meditsiini ja selle lühikokkuvõte.

Selgitavas Tantras räägitakse embrüoloogiast, anatoomiast, füsioloogiast, haiguste põhjustest ja levikuteedest, sümptomitest, käitumise ja toitumise põhimõtetest, ravimitest, meditsiinilistest instrumentidest, ravimise üldpõhimõtetest, arsti eetikast ja muust.

Suuliste Juhiste Tantra on kõige mahukam ja käsitleb patoloogiat: erinevate kehaenergiate tasakaalutused, sisehaigused, palavikud, ülakeha haigused, elutähtsate- ja õõnesorganite haigused, suguorganite haigused, üldhaigused, lastehaigused, naistehaigused, nähtamatute jõudude poolt põhjustatud haigused (s.h vaimuhaigused), traumatoloogia, toksikoloogia, geriaatria, viljatus ja muud.

Lõpetav Tantra on kõige praktilisem ja sisaldab: pulsidiagnostika, uriinidiagnostika, erinevad ravimvormid ja nende valmistamine, välispidised teraapiad ja protseduurid.

Tiibeti traditsiooniline meditsiin on ühelt poolt autentsel kujul säilinud, samas kaasaja tingimustele vastavalt arenev meditsiinisüsteem. Tema teine unikaalsus on tänasesse päeva kandunud eetilisus ja praktiseerijate pidev töö iseendaga ehk vaimse arengu tähtsustamine. Sest nii sinu ravitulemused kui ka sinu tervis sõltuvad sinu vaimsest arengust, valikutest, otsustest, mõistmisest ja sisemisest tasakaalust.

Eestis praktiseeritakse tiibeti meditsiini alates 2002. aastast ning terapeutide koolitusi on korraldatud alates 2006. aastast. Õppimine on pikk ning nõuab aega ja pühendumist, seetõttu ei ole häid praktikuid palju.
Eestis on kaks käsikäes tegutsevat tiibeti meditsiini kooli:

  • Eesti Tiibeti Traditsioonilise Meditsiini Akadeemia (www.attmestonia.ee ja fb: Sorig Khang Estonia, Väluste TTM Kool) 
  • Eesti Ngak-Mang Instituut (www.tiibetimeditsiin.ee ja fb: Maru gompa)

Mõlemad on välja kasvanud rahvusvahelisest organisatsioonist Sorig Khang International (www.sorig.net).

Anu Rootalu-Wachsmann

MTÜ Eesti Ngak-Mang Instituut

Koduleht: www.tiibetimeditsiin.ee

E-posti aadress: ngakmang@gmail.com

Telefon: +372 56605010