Traditsiooniline tiibeti meditsiin

Kutse taotlemine ja
taastõendamine

  • Dokumentide vastuvõtust traditsioonilise tiibeti meditsiini spetsialist, tase 5 kutsele teatame 2 kuud enne kutseeksamit.
  • Kutse taastõendamise võimalustest anname teada lähemal ajal.

Nõuded ja dokumendid

Traditsioonilise tiibeti meditsiini spetsialist, tase 5

1. Nõuded traditsioonilise tiibeti meditsiini spetsialist, tase 5 kutse taotlejale

2. Esitatavate dokumentide loetelu traditsioonilise tiibeti meditsiini spetsialist, tase 5 kutse taotlemisel

3. Traditsioonilise tiibeti meditsiini spetsialisti kutsestandard, tase 5

4. Hindamisstandard

Lisa 1. Täiend- ja alternatiivmeditsiini terapeudi eetikakoodeks_01.07.2020

Traditsioonilise tiibeti meditsiini terapeut, tase 6

1. Nõuded traditsioonilise tiibeti meditsiini terapeut, tase 6 kutse taotlejale

2. Esitatavate dokumentide loetelu traditsioonilise tiibeti meditsiini terapeut, tase 6 kutse taotlemisel

3. Traditsioonilise tiibeti meditsiini tase 6 terapeudi kutsestandard

4. Hindamisstandard

Lisa 1. Täiend- ja alternatiivmeditsiini terapeudi eetikakoodeks_01.07.2020

Traditsioonilise tiibeti meditsiini terapeut, tase 7

1. Nõuded ja esitatavad dokumendid  traditsioonilise tiibeti meditsiini terapeut, tase 7 kutse taotlejale

 2. Traditsioonilise tiibeti meditsiini tase 7 terapeudi kutsestandard

 3. Hindamisstandard

 Lisa 1. Keeleoskuste enesehindamisskaala

 Lisa 2. Digipädevuse-enesehindamise-skaala

 Lisa 3. Täiend- ja alternatiivmeditsiini terapeudi eetikakoodeks_01.07.2020

 

Taotluse esitamine

  • Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile  tiibet@tamkutsekoda.ee
  • Traditsioonilise tiibeti meditsiini spetsialist, tase 5 kutse taotlemise hind on 90 eurot ja kutse taastõendamise hind 30 eurot.
  • Traditsioonilise tiibeti meditsiini terapeut, tase 6 kutse taotlemise hind on 90 eurot ja kutse taastõendamise hind 30 eurot.
  • Tase 7 taotlemise hind on 90 eurot ja kutse taastõendamise hind 30 eurot.

Tasumine toimub Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja poolt esitatud arve alusel.

Vormid ja juhendid

Traditsioonilise tiibeti meditsiini spetsialist, tase 5
Traditsioonilise tiibeti meditsiini terapeut, tase 6
Traditsioonilise tiibeti meditsiini terapeut, tase 7

1. Avaldus vorm 1

 2. Avaldus vorm 2 (tase 7 taastõendamine)

 3. CURRICULUM VITAE

 4. Dokument

 5. Dokument 

Traditsioonilise tiibeti meditsiini kutsekomisjoni liikmed

Anu Rootalu-Wachsmann
Eesti Ngak-Mang Instituut

komisjoni esimees

ngakmang@gmail.com
+372 56605010

Olev Poolamets
Eesti Tiibeti Traditsioonilise Meditsiini Akadeemia

attmestonia@gmail.com
+372 53318009

Kaia-Kaire Hunt
Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool

kaiakaire.hunt@gmail.com
+372 56600295

Valdo Herzmann

Henno Nurmsalu
TAM Kutsenõukogu esindaja

nurmsalu@nurmsalu.ee
+372 56680151