Mis on EUROCAM?

EUROCAM ühendab Euroopa traditsioonilise, täiendava ja integreeriva meditsiiniga tegelevaid organisatsioone.
EUROCAM on Euroopa platvorm organisatsioonidele, mis esindavad traditsioonilise, täiendava ja integreeriva meditsiini (TCIM) sektori patsiente, arste, veterinaararste ja praktikuid. EUROCAM-i eesmärk on edendada traditsioonilise, täiendava ja integreeriva meditsiini panust paremasse tervisesse Euroopas. EUROCAM on sõltumatu mittetulunduslik ja valitsusväline Euroopa katusorganisatsioon.

EUROCAM sihtasutus
EUROCAM esindab nõelravi, Ayurvedat, antroposoofilist meditsiini, taimeravi, homöopaatilist meditsiini, naturopaatilist ehk traditsioonilist Euroopa meditsiini, reikit eraapiat ja traditsioonilist Hiina meditsiini. Traditsioonilise ja täiendava meditsiini meetodite praktika põhineb kliinilistel teadmistel ja parimatel olemasolevatel kliinilistel tõenditel, mis on saadud viimaste aastakümnete jooksul tehtud teadusuuringutest.

Sihtasutuse eesmärk
EUROCAMi eesmärk on edendada ja hõlbustada traditsioonilise, täiendava ja integreeriva meditsiini (TCIM) rolli kodanike tervise parandamisel ja säilitamisel, tõstes esile tervise edendamise ja TCIM-i panuse ennetavasse tervishoidu.

EUROCAM keskendub TCIM-i kohale ELi rahvatervise poliitikas ja programmides.
EUROCAM rõhutab TCIM-i kättesaadavust ja taskukohasust.
EUROCAM toetab TCIM-i suhetes ELi poliitikakujundajatega..

EUROCAM eesmärgid?

EUROCAMi põhieesmärk on saavutada ELis märkimisväärne poliitiline kohalolek, et mõjutada Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi, EL Nõukogu ja liikmesriikide otsuste tegemist toetada ja pakkuda vahendeid CAM-i integreerimiseks Euroopa Liiduga. Euroopa tervishoiusüsteemidele ning rahastada selle eeliseid ja kulutasuvust käsitlevaid uuringuid. See koostöö tunnustab ELi institutsioonide ja kodanike väljendatud soovi tegeleda CAM-sektoriga tervikuna.

Muud eesmärgid

 • CAM-i ulatuse ja potentsiaali esiletõstmine võtmepoliitikute ja poliitikakujundajate jaoks, et CAM-i võetaks poliitika kujundamisel täielikult arvesse.
 • CAM-i (lisa)väärtuse loomine asjakohaste ELi poliitikate ja programmide jaoks, mis peegeldavad tegevuskava “Tervist kõigis poliitikavaldkondades”.
 • Patsiendikeskse ja kulutõhusa ravi väärtuse näitamine CAM-i teenuste ja toodete kaudu.
 • Näidates tervishoiu- ja rahandusasutustele, et CAM võib tuua terviseökonoomikas olulist kasu.

Tegevused

 • Osalemine ELi rahvatervise, loomatervishoiu, tervishoiu ja teadusuuringutega seotud poliitika väljatöötamises kõigil sotsiaalse ja poliitilise konteksti tasanditel.
 • Kaasamine ja osalemine asjakohastes ELi programmides.
  Advokaaditöö ELi ja riiklikul tasandil EUROCAMi püstitatud eesmärgi ja eesmärkide saavutamiseks (vt eespool).
 • CAM-i sidusrühmade koostöö ja eesmärgi tugevdamine nende püstitatud eesmärgi ja eesmärkide poole püüdlemisel.
 • Koostöö mõttekaaslastega vabaühenduste ja teiste asjakohaste organisatsioonidega.
 • Võimaluse korral taotleda juurdepääsu ELi rahastamisele.