Suur Intervjuu

Küsimustele vastab Teadliku Loomise ja Hingamise Akadeemia asutaja ja juht Tiia Lõoke.

1. Kes te olete ja mida teete? Kuidas teie eriala on seotud inimese tervisega ja kas on tuua ka kajastusi mujalt maailmast?

Teadliku Loomise ja Hingamise Akadeemia (TLHA) on loodud, et tõsta inimeste elujõudu ja elukvaliteeti, tõsta eneseusaldamise ja tervise parandamise oskusi ning unistuste elluviimise oskusi. TLHA peamine meetod, hingamistöö ja hingamisteraapia, on maailmas muutunud ja muutumas üha populaarsemaks enesearengu ja -tervendamise meetodiks, millel on suur potentsiaal tervendada nii kehalist kui vaimset tervist ja terviklikkust.

See meetod:

1) annab tervenemiseks vajaliku hapniku ja eluenergia, puhastab keha jääkidest ning taastab hingamise võimekuse;

2) aitab vabaneda igapäevaelu stressist ja emotsionaalsetest pingetest ning vanadest traumadest;

3) avab sisemise tarkuse potentsiaali transpersonaalsete teadmiste juurde. TLHA lähtub Rahvusvahelise Hingamise Liidu (ibfbreathwork.org) põhimõtetest, väärtustest, eetikast ja nõuetest (GPBA Professional Training Standards for Breathworkers).

2.Kui kaua teie õpe kestab ning kui palju on selle erialaga tegelejaid Eestis?

TLHA väljaõpe kestab 2 aastat ja soovi korral võib jätkata kolmandal, supervisiooni aastal. Esimesel õppeaastal on õppetöö keskmeks isiklik areng: põhimõtted ja vahendid, kuidas leida rohkem rahulolu, selgust ja rõõmu, olla teadlik oma looja loomusest ja oma elu eesmärkidest. See aasta annab tugeva põhja suurepäraste muudatuste tegemiseks oma elus.

Teise õppeaasta keskmeks on enesearengu nõustaja ja hingamisterapeudi väljaõpe oma oskuste arendamise ning kogemuste integreerimise ja kasutamise kaudu.

Kolmas õppeaasta on supervisiooni aasta, kus TLHA teise õppeaasta lõpetanul on võimalik osaleda kõigil esimese õppeaasta moodulitel assistendi rollis, täites talle antud ülesandeid ning supervisioonil olles juhtida väikegruppide tööd, et õppida enesearengu grupi juhendamist, grupidünaamikat ja -protsesse ning nõustamist.

TLHA väljaõppes pean kõige olulisemaks kahte asja:

1) praktiliste harjutuste kvaliteeti, mis tagab vajaliku toetuse igaühele ja

2) hingamistöö kogemuste integratsiooni igapäevaellu.

Paraku paljud hingamistöö (Eestis tuntud kui vabastav hingamine) üritused ei taga inimestele piisavalt teadlikkust, toetust ega integratsiooni pärast hingamise seanssi. Kahjuks ma ei oska öelda kui palju on selle erialaga tegelejaid Eestis tervikuna.

Täismahus on 2-aastase koolituse lõpetanud 20 inimest, kes on saanud nõustaja ja hingamisterapeudi ametinimetuse ja diplomi. Esimese koolitusaasta on läbinud umbes 200 inimest ja 2 õppeaastat umbes 100 inimest. Enamus teisel õppeaastal osalenuid pole ära teinud klienditöid, st klientidega individuaalseid hingamise seansse. Miks see nii on olnud? Koolitustel on osaletud peamiselt enesearenguks ja õppijatel pole olnud huvi tulevikus hingamisterapeudina töötada. Kindlasti mõjutab ka see, et hingamisterapeudi kutse ei ole Eesti Vabariigis veel tunnustatud kui elukutse ja töökohti sellel alal ei pakuta.

3. Miks otsustasite liituda TAM Nõukojaga?

Tundub, et TAM Nõukoda on just see õige, meie vajadustele vastav katusorganisatsioon, et Eestis rohkem nähtavale tulla professionaalse ja usaldusväärse hingamisteraapia väljaõppega. Soovime eristuda isehakanud ja ebausaldusväärsetest hingamisterapeutidest, kelle kogemus on vaid paar hingamiseanssi või paar hingamiskoolitust või siis on hingamisterapeudi diplom omandatud interneti teel.

4. Kuidas hindate Eesti üldist seisu ja võimalusi TAM valdkonnas?

Eesti kogu täiend- ja alternatiivmeditsiinist mul suurt pilti ei ole, aga selge on see, et kui tavainimene siseneb sellesse maailma, siis enamasti kellegi soovitusel. Selline portaal, kus on kaardistatud usaldusväärsed Eesti täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonnad ja esindajad, aitaks kindlasti kõigil paremini orienteeruda sellel maastikul. Saan aru, et selle loomisega TAM tegeleb: aktiivselt tegutsevate oma ala professionaalide kaardistamisega ja kvaliteetse töö tagamisega täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonnas.

Tulevik võiks olla selline, et TAM valdkonna kutsesüsteem kasvab veelgi, toimib efektiivselt ja tänu sellele on kõik seal esindatud valdkonnad inimeste jaoks turvalised, kvaliteetsed ja teaduspõhised. Toimib koostöö teiste kutsesüsteemide, haigekassa ja töötukassaga. Nii mõnigi neist erialadest võiksid olla omandatavad ka ülikoolis, rakenduskõrgkoolides ja/või kutseõppeasutustes.

.

Loe lisaks www.teadlik-loomine.ee