Eesti loodusravi

Kutse taotlemine ja taastõendamine

Dokumentide vastuvõtust eesti loodusterapeut tase 6 kutsele teatame 2 kuud enne kutseeksamit.

Kui su kutsetunnistus on aegumas, on sul võimalus taastõendada tase 6 kutset või taotleda tase 7 kutset.

Dokumentide esitamise tähtaeg tase 6 kutse taastõendamiseks ja/või tase 7 taotlemiseks on 1. jaanuar 2022.

Kutsekomisjonil on õigus teha vajadusel ajakavas muudatusi.

Küsimused palun saata Eesti pärimusmeditsiini ja Eesti Loodusravi kutsekomisjonile aadressil alar@krautman.ee.

Täiendav info Alar Krautman, tel. 524 2132.

 

Nõuded ja dokumendid

Eesti loodusterapeut tase 6

Taotluse esitamine

  • Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@krautman.ee
  • Eesti loodusterapeut, tase 6 kutse taotlemise hind on 90 eurot ja kutse taastõendamise hind 30 eurot.
  • Eesti loodusterapeut, tase 7 taotlemise hind on 90 eurot ja kutse taastõendamise hind 30 eurot.

Tasumine toimub Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja arveldusarvele.
Arve saamiseks pöörduda info@tamnoukoda.ee.

Vormid ja juhendid

Eesti loodusravi kutsekomisjon

Alar Krautman

koolitaja esindaja
komisjoni esimees

info@krautman.ee
+372 551 7157

Monika Tamm, komisjoni esimees

kutse- ja erialaliidu esindaja

info@loodusterapeut.ee

+372 5159072

Tiina Maiberg

kutseala spetsialist

tiina.maiberg@mfa.ee

+372 5146709

Valdo Herzmann

Katariina Martens

TAM Kutsenõukogu

katariina@holistika.ee

+372 516 0765