Eesti loodusteraapia

Kutse taotlemine ja
taastõendamine 2020

  • Dokumentide vastuvõtust eesti loodusterapeut tase 6 kutsele teatame 2 kuud enne kutseeksamit.
  • Kutse taastõendamise võimalustest anname teada lähemal ajal.

 

Nõuded ja dokumendid

Eesti loodusterapeut tase 6

1. Nõuded eesti loodusterapeut tase 6 kutse taotlejale

2. Esitatavate dokumentide loetelu eesti loodusterapeut tase 6 kutse taotlemisel

3. Kutsestandard, tase 6

4. Hindamisstandard_tase_6_

Lisa 1. Keeleoskuste enesehindamisskaala

Lisa 2. Digipädevuse-enesehindamise-skaala

Lisa 3. Eesti loodusterapeudi eetikakoodeks

Eesti loodusterapeut tase 7

1. Nõuded ja esitatavad dokumendid eesti loodusterapeut tase 7 kutse taotlejale

2. CURRICULUM VITAE

3. Kutsestandard eesti loodusterapeut  tase 7

Lisa 1. Keeleoskuste enesehindamisskaala

Lisa 2. Digipädevuse-enesehindamise-skaala

Lisa 3. Eesti loodusterapeudi eetikakoodeks

Taotluse esitamine

  • Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@krautman.ee
  • Eesti loodusterapeut, tase 6 kutse taotlemise hind on 90 eurot ja kutse taastõendamise hind 30 eurot.
  • Eesti loodusterapeut, tase 7 taotlemise hind on 90 eurot ja kutse taastõendamise hind 30 eurot.

Tasumine toimub Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja poolt esitatud arve alusel.

Vormid ja juhendid

Eesti loodusterapeut tase 7

1. Avaldus vorm 2

2. CURRICULUM VITAE

3. Erapraksise vorm

Eesti pärimusmeditsiini ja loodusravi kutsekomisjon

Alar Krautman

Eesti Pärimusmeditsiini Ühing

info@krautman.ee

+372 551 7157

Tiina Maiberg

ühing

e-post

telefon

Terje Tšapis

ettevõte

e-post

telefon

Valdo Herzmann

Katariina Martens

TAM Kutsenõukogu

katariina@holistika.ee

telefon