Traditsiooniline hiina meditsiin

Kutse taotlemine ja
taastõendamine 2020

Traditsioonilise hiina meditsiini kutsestandardid on koostamisel

Nõuded ja dokumendid

Traditsioonilise hiina meditsiini spetsialist, tase 5

1. Kutse taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu

2. Kutsestandard THM spetsialist, tase 5

3. Hindamisstandard THM spetsialist, tase 5

4. Kutse taastõendamiseks vajalike dokumentide loetelu

Lisa 1. Keeleoskuste enesehindamisskaala

Lisa 2. Digipädevuse-enesehindamise-skaala

Lisa 3. TAM terapeudi eetikakoodeks_01.07.2020

Traditsioonilise hiina meditsiini terapeut, tase 6

1. Kutse taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu

2. Kutsestandard THM terapeut, tase 6

3. Hindamisstandard THM terapeut, tase 6

4. Juhtumianalüüsi koostamise juhend

5. Kutse taastõendamiseks vajalike dokumentide loetelu

Lisa 1. Keeleoskuste enesehindamisskaala

Lisa 2. Digipädevuse-enesehindamise-skaala

Lisa 3. Täiend- ja alternatiivmeditsiini terapeudi eetikakoodeks_01.07.2020

Traditsioonilise hiina meditsiini terapeut, tase 7

1. Kutse taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu

2. Kutsestandard THM terapeut, tase 7

3. Hindamisstandard THM terapeut, tase 7

4. Juhtumianalüüsi koostamise juhend

5. Kutse taastõendamiseks vajalike dokumentide loetelu

Lisa 1. Keeleoskuste enesehindamisskaala

Lisa 2. Digipädevuse-enesehindamise-skaala

Lisa 3. Täiend- ja alternatiivmeditsiini terapeudi eetikakoodeks_01.07.2020

Taotluse esitamine

Vormid ja juhendid

Traditsioonilise hiina meditsiini kutsekomisjoni liikmed

 Kristina Jantson

thm@tamkutsekoda.ee

 

 

 

 

Janika Laiksoo

thm@tamkutsekoda.ee

 

 

 

 

Sven Konga

kutsekomisjoni esimees

thm@tamkutsekoda.ee

+372 53421868

Valdo Herzmann

Anu Rootalu-Wachsmann

TAM Kutsenõukogu

 ngakmang@gmail.com

 +372 56605010