Traditsiooniline hiina meditsiin

Kutse taotlemine ja
taastõendamine 2022

 • Kui oled kutsetunnistuse saanud aastal 2015 või 2016, on sul viimane võimalus taastõendada tase 5 või 6 kutset.
 • Dokumentide esitamise tähtaeg tase 5 või tase 6 kutse taastõendamiseks 2. märts 2022.
 • Küsimused palun saada traditsioonilise hiina meditsiini kutsekomisjonile aadressil thm@tamkutsekoda.ee
 • Täiendav info Sven Konga +372 53421868

Kutsekomisjonil on õigus teha vajadusel ajakavas muudatusi.

 

Taotluse esitamine

 • Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile thm@tamkutsekoda.ee
  Dokumente võetakse vastu ainult elektroonselt. Palun paiguta kõik esitatavad dokumendid ühte digiümbrikusse ja allkirjasta seejärel digitaalselt.
 • Traditsioonilise hiina meditsiini spetsialist, tase 5 kutse taotlemise hind on 90 eurot.
 • Traditsioonilise hiina meditsiini spetsialist, tase 5 kutse taastõendamise hind on 30 eurot.
 • Traditsioonilise hiina meditsiini terapeut, tase 6 kutse taotlemise hind on 120 eurot.
 • Traditsioonilise hiina meditsiini terapeut, tase 6 kutse taastõendamise hind on 30 eurot.
 • Kutseeksami eest tasumine toimub pangaülekandega MTÜ Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoda arveldusarvele: EE282200221025818328
  Palun lisa selgitusse oma nimi ja taotletav kutse. Kui soovid arvet ettevõttele, palun kirjuta Katariina L. Martensile aadressil katariina@holistika.ee

Vormid ja juhendid

Traditsioonilise hiina meditsiini spetsialist, tase 5
Traditsioonilise hiina meditsiini terapeut, tase 6

Traditsioonilise hiina meditsiini kutsekomisjoni liikmed

 Kristina Jantson

thm@tamkutsekoda.ee

 

 

 

 

Janika Laiksoo

thm@tamkutsekoda.ee

 

 

 

 

Sven Konga

kutsekomisjoni esimees

thm@tamkutsekoda.ee

+372 53421868

Valdo Herzmann

Anu Rootalu-Wachsmann

TAM Kutsenõukogu

 ngakmang@gmail.com

 +372 56605010