Traditsiooniline hiina meditsiin

Kutse taotlemine ja
taastõendamine 2022

Tase 5 ja tase 6 kutse taastõendamised toimusid märtsis 2022.

   

   

  Taotluse esitamine

  • Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile thm@tamkutsekoda.ee
   Dokumente võetakse vastu ainult elektroonselt. Palun paiguta kõik esitatavad dokumendid ühte digiümbrikusse ja allkirjasta seejärel digitaalselt.
  • Traditsioonilise hiina meditsiini spetsialist, tase 5 kutse taotlemise hind on 90 eurot.
  • Traditsioonilise hiina meditsiini spetsialist, tase 5 kutse taastõendamise hind on 30 eurot.
  • Traditsioonilise hiina meditsiini terapeut, tase 6 kutse taotlemise hind on 120 eurot.
  • Traditsioonilise hiina meditsiini terapeut, tase 6 kutse taastõendamise hind on 30 eurot.
  • Kutseeksami eest tasumine toimub pangaülekandega MTÜ Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoda arveldusarvele: EE282200221025818328
   Palun lisa selgitusse oma nimi ja taotletav kutse. Kui soovid arvet ettevõttele, palun kirjuta Katariina L. Martensile aadressil katariina@holistika.ee

  Vormid ja juhendid

  Traditsioonilise hiina meditsiini spetsialist, tase 5
  Traditsioonilise hiina meditsiini terapeut, tase 6

  Traditsioonilise hiina meditsiini kutsekomisjoni liikmed

  Kristina Jantson

  koolitajate esindaja

  thm@tamkutsekoda.ee

   

   

   

   

  Janika Laiksoo

  kutseala spetsialist

  thm@tamkutsekoda.ee

   

   

   

   

  Sven Konga

  kutsekomisjoni esimees

  thm@tamkutsekoda.ee

  +372 53421868

  Valdo Herzmann

  Anu Rootalu-Wachsmann

  TAM Kutsenõukogu

   ngakmang@gmail.com

   +372 56605010