Traditsiooniline hiina meditsiin

Kutse taotlemine ja
taastõendamine 2022

Tase 5 ja tase 6 kutse taastõendamised toimusid märtsis 2022.

   

   

  Taotluse esitamine

  • Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile thm@tamkutsekoda.ee
   Dokumente võetakse vastu ainult elektroonselt. Palun paiguta kõik esitatavad dokumendid ühte digiümbrikusse ja allkirjasta seejärel digitaalselt.
  • Traditsioonilise hiina meditsiini spetsialist, tase 5 kutse taotlemise hind on 90 eurot.
  • Traditsioonilise hiina meditsiini spetsialist, tase 5 kutse taastõendamise hind on 30 eurot.
  • Traditsioonilise hiina meditsiini terapeut, tase 6 kutse taotlemise hind on 120 eurot.
  • Traditsioonilise hiina meditsiini terapeut, tase 6 kutse taastõendamise hind on 30 eurot.
  • Kutseeksami eest tasumine toimub pangaülekandega MTÜ Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoda arveldusarvele: EE282200221025818328
   Palun lisa selgitusse oma nimi ja taotletav kutse. Kui soovid arvet ettevõttele, palun kirjuta Katariina L. Martensile aadressil katariina@holistika.ee

  Vormid ja juhendid

  Traditsioonilise hiina meditsiini spetsialist, tase 5
  Traditsioonilise hiina meditsiini terapeut, tase 6

  Traditsioonilise hiina meditsiini kutsekomisjoni liikmed

  Janika Laiksoo

  erialaliidu esindaja
  komisjoni esimees
  neijingikool@gmail.com
  +372 55670868

  Kristina Jantson

  koolitajate esindaja

  neijingikool@gmail.com
  +372 56561534 

  Merike Siem

  kutseala spetsialist

  neijingikool@gmail.com
  +372 55917840

  Valdo Herzmann

  Anu Rootalu-Wachsmann

  TAM Kutsenõukogu

  ngakmang@gmail.com
  +372 56605010