Traditsiooniline Tai meditsiin

Kutse taotlemine ja
taastõendamine

Dokumentide vastuvõtust Traditsioonilise Tai Meditsiini loodusterapeut tase 6 kutsele teatame 2 kuud enne kutseeksamit.

Kui su kutsetunnistus on aegumas, on sul võimalus taastõendada tase 6 kutset või taotleda tase 7 kutset.

Dokumentide esitamise tähtaeg tase 6 kutse taastõendamiseks ja/või tase 7 taotlemiseks on 1. jaanuar 2022.

Kutsekomisjonil on õigus teha vajadusel ajakavas muudatusi.

Küsimused palun saata Traditsioonilise Tai Meditsiini kutsekomisjonile aadressil alar@krautman.ee.

Täiendav info Alar Krautman, tel. 524 2132.

Nõuded ja dokumendid

Taotluse esitamine

  • Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@krautman.ee
  • Traditsioonilise Tai Meditsiini loodusterapeut, tase 6 kutse taotlemise hind on 90 eurot ja kutse taastõendamise hind 30 eurot.
  • Tase 7 taotlemise hind on 90 eurot ja kutse taastõendamise hind 30 eurot.

Tasumine toimub Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja arveldusarvele.
Arve saamiseks pöörduda info@tamnoukoda.ee

Vormid ja juhendid

Traditsioonilise Tai meditsiini kutsekomisjoni liikmed

Andres Vare

komisjoni esimees

kutse- ja erialaliidu esindaja

 

 

Alar Krautman

koolitaja esindaja

alar@krautman.ee

524 2132

Blanka Jaansalu-Pukspuu

kutseala spetsialist

blanka@blanka.ee

+372 56257122

 

Valdo Herzmann

Monika Tamm

TAM Kutsenõukogu esindaja

monika.tamm@hotmail.com

+372 515 9072