Tai loodusteraapia

Kutse taotlemine ja
taastõendamine 2020

  • Dokumentide vastuvõtust tai loodusterapeut tase 6 kutsele teatame 2 kuud enne kutseeksamit.
  • Kutse taastõendamise võimalustest anname teada lähemal ajal.

Nõuded ja dokumendid

Tai loodusterapeut tase 6

1. Nõuded tai loodusterapeut tase 6 kutse taotlejale

2. Esitatavate dokumentide loetelu tai loodusterapeut tase 6 kutse taotlemisel

3. Kutsestandard

4. Hindamisstandard

Lisa 1. Keeleoskuste enesehindamisskaala

Lisa 2. Digipädevuse-enesehindamise-skaala

Lisa 3. Tai loodusterapeudi eetikakoodeks

Tai loodusterapeut tase 7

1. Nõuded ja esitatavad dokumendid tai looduserapeut tase 7 kutse taotlejale

2. CURRICULUM VITAE

3. Kutsestandard

Lisa 1. Keeleoskuste enesehindamisskaala

Lisa 2. Digipädevuse-enesehindamise-skaala

Lisa 3. Tai loodusterapeudi eetikakoodeks

Taotluse esitamine

  • Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@krautman.ee
  • Tai loodusterapeut, tase 6 kutse taotlemise hind on 90 eurot ja kutse taastõendamise hind 30 eurot.
  • Tase 7 taotlemise hind on 90 eurot ja kutse taastõendamise hind 30 eurot.

Tasumine toimub Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja poolt esitatud arve alusel.

Vormid ja juhendid

Tai loodusterapeut tase 6

1. Avaldus vorm 1

1.1 Avaldus vorm 2 tase 6 taastõendamine

2. CURRICULUM VITAE

3. DOKUMENT

4. DOKUMENT

5. DOKUMENT

6. Erapraksise vorm

7. Kutseeksami tulemuste tabel

Tai loodusterapeut tase 7

Tai Traditsioonilise Meditsiini Kutsekomisjoni liikmed

Margot Kull

organistatsioon

e-post

telefon

Alar Krautman

Alar Krautmani Terviseakadeemia

alar@krautman.ee

telefon

Ivar Lettens

organisatsioon

e-post

telefon

Valdo Herzmann

Marika Külm

TAM Kutsenõukogu

e-post

telefon