Taotluse esitamine

  • Tase 6 taotlemise hind on 90 eurot ja kutse taastõendamise hind 30 eurot.

Tasumine toimub Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja poolt esitatud arve alusel.

Refleksoloogia kutsekomisjoni liikmed

Heidi Jürgens

komisjoni esimees

Eesti Refleksoloogid MTÜ

pahklahe@gmail.com

+372 56637281

Ülo Liivamägi

Eesti Refleksoloogid MTÜ

yloliivamagi@gmail.com

+372 5271898

Henno Nurmsalu

Sternum Koolitus

info@sternum.ee

+372 56680151

 

Anu Rootalu-Wachsmann

TAM Kutsenõukogu esindaja

ngakmang@gmail.com

 +372 56605010