Ki-shiatsu teraapia

Kutse taotlemine ja
taastõendamine

 • Avalduse esitamine ja dokumentide vastuvõtt ki-shiatsu terapeut tase 5  ja 6 kutseeksami sooritamiseks toimub IV astme koolituse käigus;
 • viimane kutseeksam toimus mais 2021
 • järgmine kutseeksam on eeldatavasti mais 2022; kutseeksami sooritamise aeg ja koht teatatakse osalejatele täiendavalt;
 • Avaldused koos vajalike dokumentidega esitatakse ki-shiatsu kutsekomisjonile e-maili teel digi-allkirjastatult aadressile
  ki-shiatsu@tamkutsekoda.ee

 

Taotluse esitamine

 • Tase 5 kutse taotlemise hinnad:
  • esmataotlemine – 90 eurot
  • kutse taastõendamine – 30 eurot.
 • Tase 6 taotlemise hinnad:
  • Tase 5 omanikule – 90 eurot
  • esmataotlemine – 120 eurot
  • kutse taastõendamise hind 30 eurot.

Tasumine toimub Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja poolt esitatud arve alusel.

Ki-shiatsu teraapia kutsekomisjoni liikmed

Jaanika Monroc

Ki-Shiatsu Ühendus

ki-shiatsu@tamkutsekoda.ee

+372 519 45817

Piret Herzmann

Kirde Tervisekeskus

ki-shiatsu@tamkutsekoda.ee

+372 511 9226

Alar Krautman

TAM Kutsenõukogu

alar@tamnoukoda.ee

+372 5242132

Valdo Herzmann

Valdo Herzmann

koolitaja esindaja

valdo@shiatsu.ee

+372 501 3401