Ki-shiatsu teraapia

Kutse taotlemine ja
taastõendamine

 • Avalduse esitamine ja dokumentide vastuvõtt ki-shiatsu terapeut tase 5  ja 6 kutseeksami sooritamiseks toimub IV astme koolituse järgselt neile, et taotlevad kutset;
 • viimane kutseeksam toimus mais 2022 – lõpetas II lend ki-shiatsu terapeute;
 • järgmine kutseeksam on eeldatavasti 2023.a. alguses, siis kui lõpetab järgmine lend terapeute; kutseeksami sooritamise aeg ja koht on reeglina Jõhvis, Kirde Tervisekeskuses, Ki-shiatsu Ühenduse peakorteris;
 • Avaldused koos vajalike dokumentidega esitatakse ki-shiatsu kutsekomisjonile e-maili teel digi-allkirjastatult aadressile
  ki-shiatsu@tamkutsekoda.ee

 

Taotluse esitamine

 • Tase 5 kutse taotlemise hinnad:
  • esmataotlemine – 90 eurot
  • kutse taastõendamine – 30 eurot.
 • Tase 6 taotlemise hinnad:
  • Tase 5 omanikule – 90 eurot
  • esmataotlemine – 120 eurot
  • kutse taastõendamise hind 30 eurot.

Tasumise rekvisiidid:
MTÜ Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoda
a/a EE282200221025818328

Ki-shiatsu teraapia kutsekomisjoni liikmed

Valdo Herzmann

Valdo Herzmann

komisjoni esimees
koolitaja esindaja

valdo@shiatsu.ee
+372 501 3401

Jaanika Monroc

Ki-Shiatsu Ühendus
erialaliidu esindaja

ki-shiatsu@tamkutsekoda.ee
+372 519 45817

Piret Herzmann

Kirde Tervisekeskus
spetsialist

ki-shiatsu@tamkutsekoda.ee
+372 511 9226

Alar Krautman

TAM Kutsenõukogu esindaja

alar@tamnoukoda.ee

+372 5242132