TAM terapeutide register

Tagasi otsingu avalehele

Otsing tunnistuse numbri, nime või valdkonna järgi

TAM Nõukoda väljastab kutsetunnistusi alates 2019. Enne seda väljastatud kutsetunnistusi vaata SA Kutsekoda kutseregistrist.

Heldi Aia
Kutsetunnistuse number: TAM-0064
Valdkond: Ki-shiatsu teraapia
Kutsenimetus: ki-shiatsu terapeut, tase 5
Sünniaeg: 10.03.1974
Kehtib alates: 01.05.2021
Kehtib kuni: 30.04.2026

Kontaktid

5347 5093

heldiaia@gmail.com

Mäetaguse, Alutaguse vald, Ida-Virumaa
eesti, vene, inglise
Üldinfo

Osales ki-shiatsu kutseõppe koolitusel veebruar 2018 – veebruar 2021
Kutseeksamiga omistatud kutsenimetus “ki-shiatsu terapeut, tase 5”

Haridus

HARIDUS

2014 – 2016 Tallinna Ülikool Magister/haridustehnoloogia
2008 – 2010 Luua Metsanduskool Kutseõppe/loodusretkejuht
2007 – 2008 Tartu Ülikooli Majandusteaduskond Ettevõtluspedagoogika
2006 – 2008 Tartu Ülikooli Narva Kolledž Ümberõppe/ Loodus- ja inimeseõpetus põhikoolis
2005 – 2007 Tartu Ülikooli Narva Kolledž Magister/koolieelse lasteasutuse juhtimine
2001 – 2005 Tartu Ülikooli Narva Kolledž Bakalaureus/koolieelse lasteasutuse õpetaja
1989 – 1992 Kohtla- Järve Järve Gümnaasium keskharidus
1980 – 1989 Mäetaguse Põhikool põhiharidus

TÄIENDKOOLITUS

2020 – 2022 PEREKONSTELLATSIOONID, KONSTELLATSIOONID OÜ
Koolituse lõpetamisel annab lõpetajatele õiguse teostada konstellatsioone ja kasutada oma professionaalses tegevuses konstellatsioonimeetodit.

2018 – 2021 KI-SHIATSU, PÕLISTARKUSTE JA RAHVARAVI KOOL
Koolituse käigus läbisime kursuse Meridiaanidel põhinev Jaapani tervenduskunsti Ki-Shiatsu mahus 578 akadeemilist tundi

2018 – 2019 KOGEMUSNÕUSTAJA, LOOV RUUM KOOLITUSKESKUS
• Kogemusnõustaja baaskoolitus ja täiendõppe mahus 200 akadeemilist tundi . Lõpetatud 30.04.2019
• Naistevastase vägivalla teemaline täiendkoolitus mahus 90 AKH. Lõpetatud 13.04.2019

2014 – 2018 SHINDO TERAPEUT, INTERNATIONAL KURATOMI JOMON SHINDO ASSOCIATION
Shindo treeneri ja terapeudi koolitused toimusid kord kuus 1-2 päevased praktikumid 4 aasta vältel. Lõpetatud 7.11 2018

2018 KOOLIJUHTIDE JA ÕPETAJATE SISEKOOLITAJATE MEISTRIKLASS], CHANGE PARTNERS OÜ
Koolituse teemad: koolituste kavandamine ja elluviimise tegurid, grupiprotsesside juhtimine, esinemisoskuste arendamine, eneseanalüüs ja reflektsioon. Koolituse maht 90 akadeemilist tundi. Lõpetatud 11.12.2018

2014 – 2016 TEHNIKATEADUSE MAGISTER, TALLINNA ÜLIKOOL
Läbisin haridustehnoloogia magistriõppe õppekava täies mahus. Lõpetatud 10.06.2016

2010 [LOODUSTURISMI KORRALDUS, KUTSEÕPPE], LUUA METSANDUSKOOL
[Läbisin loodusturismi korralduse, spetsialiseerumisega retkejuhtimisele kutseõppe täies mahus. Lõpetatud 17.06.2010

2006 – 2008 [LOODUS- JA INIMESEÕPETUS PÕHIKOOLIS], [TARTU ÜLIKOOLI NARVA KOLLEDŽ]
[Läbisin loodus- ja inimeseõpetus põhikoolis ümberõppe koolitusprogrammi mahus 40 AP (1600 tundi)

 

Isiklik areng ja töökogemus

2013 – … ÕPETAJA, MÄETAGUSE PÕHIKOOL
Loodusainete ja inimeseõpetuse õpetamine 5.-9. klassides. Tundide ettevalmistamine ja läbiviimine. Töö- ja ainekavade koostamine. Loodusainete ainesektsiooni juht ja liige. Arengukava ja õppekava koostamise töörühma liige. Inimeseõpetuse õpetajate maakondliku ainesektsiooni juht.

2019 – …. KOGEMUSNÕUSTAJA, IDA-VIRUMAA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK
Abivajajate naiste nõustamine. Nõustamise peamised teemad: lein, lähisuhte vägivald, enesega toimetulek, läbipõlemine.

2018 – 2020 KLIENDITEENINDAJA, RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Loodusõppeprogrammide ja teavitavate ürituste läbiviimine ja ettevalmistamine RMK. Osalemine loodusõppe programmide koostamises ja vahendite ettevalmistamises loodusõppe-tegevusteks.

2010 – …. JUHATUSE LIIGE, MTÜ AVATUD JA HOITUD LOODUS
MTÜ asutamine ja käivitamine, juhtimine, arendustegevus, töö korraldamine, dokumendihaldus jne. Projektide juhtimine. Vabatahtliku töö korraldamine. Ürituste korraldamine ja läbiviimine.

2008 – 2013 KESKKONNAHARIDUSE SPETSIALIST, KESKKONNAAMET
Ida-Virumaa keskkonnahariduse koostöökoja juhtimine.
Infotahvlite, trükiste ja ekspositsioonide sisu koostamine.
Ürituste korraldamine ja kuulutuste ning pressiteadete edastamine.
Projektide juhtimine.

2000 – …. LASTEAIAÕPETAJA, MÄETAGUSE LASTEAED TÕRUKE
Õppe- ja kasvatustegevuse ettevalmistamine ja läbi viimine, rühma töö korraldamine, planeerimine, õppekava ja aasta tegevuskava koostamine, lastevanemate nõustamine ja koosolekute ja arenguvestluste läbiviimine.

 

Teraapiaseansid ja hinnad
Häid mõtteid