TAM Kutseregister

Tagasi otsingu avalehele

Otsing tunnistuse numbri, nime või valdkonna järgi

TAM Nõukoda väljastab kutsetunnistusi alates 2019. Enne seda väljastatud kutsetunnistusi vaata SA Kutsekoda kutseregistrist.

Heldi Aia
Kutsetunnistuse number: TAM-0064
Valdkond: Ki-shiatsu teraapia
Kutsenimetus: ki-shiatsu terapeut, tase 5
Sünniaeg: 10.03.1974
Kehtib alates: 01.05.2021
Kehtib kuni: 30.04.2026

Kontaktid

5347 5093

heldiaia@gmail.com

Mäetaguse, Alutaguse vald, Ida-Virumaa
eesti, vene, inglise
Üldinfo

Osales ki-shiatsu kutseõppe koolitusel veebruar 2018 – veebruar 2021
Kutseeksamiga omistatud kutsenimetus “ki-shiatsu terapeut, tase 5”

Haridus

HARIDUS

2014 – 2016 Tallinna Ülikool Magister/haridustehnoloogia
2008 – 2010 Luua Metsanduskool Kutseõppe/loodusretkejuht
2007 – 2008 Tartu Ülikooli Majandusteaduskond Ettevõtluspedagoogika
2006 – 2008 Tartu Ülikooli Narva Kolledž Ümberõppe/ Loodus- ja inimeseõpetus põhikoolis
2005 – 2007 Tartu Ülikooli Narva Kolledž Magister/koolieelse lasteasutuse juhtimine
2001 – 2005 Tartu Ülikooli Narva Kolledž Bakalaureus/koolieelse lasteasutuse õpetaja
1989 – 1992 Kohtla- Järve Järve Gümnaasium keskharidus
1980 – 1989 Mäetaguse Põhikool põhiharidus

TÄIENDKOOLITUS

2020 – 2022 PEREKONSTELLATSIOONID, KONSTELLATSIOONID OÜ
Koolituse lõpetamisel annab lõpetajatele õiguse teostada konstellatsioone ja kasutada oma professionaalses tegevuses konstellatsioonimeetodit.

2018 – 2021 KI-SHIATSU, PÕLISTARKUSTE JA RAHVARAVI KOOL
Koolituse käigus läbisime kursuse Meridiaanidel põhinev Jaapani tervenduskunsti Ki-Shiatsu mahus 578 akadeemilist tundi

2018 – 2019 KOGEMUSNÕUSTAJA, LOOV RUUM KOOLITUSKESKUS
• Kogemusnõustaja baaskoolitus ja täiendõppe mahus 200 akadeemilist tundi . Lõpetatud 30.04.2019
• Naistevastase vägivalla teemaline täiendkoolitus mahus 90 AKH. Lõpetatud 13.04.2019

2014 – 2018 SHINDO TERAPEUT, INTERNATIONAL KURATOMI JOMON SHINDO ASSOCIATION
Shindo treeneri ja terapeudi koolitused toimusid kord kuus 1-2 päevased praktikumid 4 aasta vältel. Lõpetatud 7.11 2018

2018 KOOLIJUHTIDE JA ÕPETAJATE SISEKOOLITAJATE MEISTRIKLASS], CHANGE PARTNERS OÜ
Koolituse teemad: koolituste kavandamine ja elluviimise tegurid, grupiprotsesside juhtimine, esinemisoskuste arendamine, eneseanalüüs ja reflektsioon. Koolituse maht 90 akadeemilist tundi. Lõpetatud 11.12.2018

2014 – 2016 TEHNIKATEADUSE MAGISTER, TALLINNA ÜLIKOOL
Läbisin haridustehnoloogia magistriõppe õppekava täies mahus. Lõpetatud 10.06.2016

2010 [LOODUSTURISMI KORRALDUS, KUTSEÕPPE], LUUA METSANDUSKOOL
[Läbisin loodusturismi korralduse, spetsialiseerumisega retkejuhtimisele kutseõppe täies mahus. Lõpetatud 17.06.2010

2006 – 2008 [LOODUS- JA INIMESEÕPETUS PÕHIKOOLIS], [TARTU ÜLIKOOLI NARVA KOLLEDŽ]
[Läbisin loodus- ja inimeseõpetus põhikoolis ümberõppe koolitusprogrammi mahus 40 AP (1600 tundi)

 

Isiklik areng ja töökogemus

2013 – … ÕPETAJA, MÄETAGUSE PÕHIKOOL
Loodusainete ja inimeseõpetuse õpetamine 5.-9. klassides. Tundide ettevalmistamine ja läbiviimine. Töö- ja ainekavade koostamine. Loodusainete ainesektsiooni juht ja liige. Arengukava ja õppekava koostamise töörühma liige. Inimeseõpetuse õpetajate maakondliku ainesektsiooni juht.

2019 – …. KOGEMUSNÕUSTAJA, IDA-VIRUMAA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK
Abivajajate naiste nõustamine. Nõustamise peamised teemad: lein, lähisuhte vägivald, enesega toimetulek, läbipõlemine.

2018 – 2020 KLIENDITEENINDAJA, RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Loodusõppeprogrammide ja teavitavate ürituste läbiviimine ja ettevalmistamine RMK. Osalemine loodusõppe programmide koostamises ja vahendite ettevalmistamises loodusõppe-tegevusteks.

2010 – …. JUHATUSE LIIGE, MTÜ AVATUD JA HOITUD LOODUS
MTÜ asutamine ja käivitamine, juhtimine, arendustegevus, töö korraldamine, dokumendihaldus jne. Projektide juhtimine. Vabatahtliku töö korraldamine. Ürituste korraldamine ja läbiviimine.

2008 – 2013 KESKKONNAHARIDUSE SPETSIALIST, KESKKONNAAMET
Ida-Virumaa keskkonnahariduse koostöökoja juhtimine.
Infotahvlite, trükiste ja ekspositsioonide sisu koostamine.
Ürituste korraldamine ja kuulutuste ning pressiteadete edastamine.
Projektide juhtimine.

2000 – …. LASTEAIAÕPETAJA, MÄETAGUSE LASTEAED TÕRUKE
Õppe- ja kasvatustegevuse ettevalmistamine ja läbi viimine, rühma töö korraldamine, planeerimine, õppekava ja aasta tegevuskava koostamine, lastevanemate nõustamine ja koosolekute ja arenguvestluste läbiviimine.

 

Teraapiaseansid ja hinnad
Häid mõtteid