Hinge mäss, täiendatud

by | 6. jaanuar 2022 | Artiklid, Huvitav

Artikli autor: Charles Eisenstein

Originaal “Mutiny of the Soul Revisited”,  Märts, 2016
Tõlge inglise keelest Valdo Herzmann

Aastate jooksul olen ilmselt saanud rohkem kirju Hinge Mässu kohta kui ükski teine ​​essee, mille olen kirjutanud. Artikli idee on paljudele lugejatele tohutult korda läinud: depressioon, ADHD (tõlk. Attention deficit hyperactivity disorder, aktiivsus- ja tähelepanuhäire), ärevus jne. ei ole aju keemilised talitlushäired ega vaimu vaimsed talitlushäired; pigem on need õiguspärase mässu vormid elustruktuuride vastu, mis ei vääri meie täielikku osalemist või tähelepanu. Need on pigem sotsiaalse haiguse kui isikliku puuduse sümptomid. Nagu Krishnamurti ütles: “Pole olemas tervisemõõdet, mida saaks kohaldada sügavalt haigele ühiskonnale” (It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society).

Olen saanud ka oma artikli eest omajagu kriitikat, peamiselt selle põhimõttega, et see on dogmaatiliselt ravimite vastane. Need kriitikud väidavad, et farmaatsiaravimitel, kuigi tõenäoliselt ülemääraselt välja kirjutatud, on oluline roll ja on vastutustundetu, et minusugune võhik, kellel pole psühhiaatrilist ettevalmistust, eirab teaduslikku konsensust, kui kaalul on inimeste elud.

Kuigi ma olin näinud teadust, mis seab psüühikaravimite kahtluse alla, ei saanud ma nende vastu tugevat argumenti esitada. Minu kirjutis tuli intuitiivsest tundest: “Need ei saa olla head.” Nüüd aga laienevad praod farmaatsiaortodoksia vundamendis. Hiljuti puutusin kokku ühe renegaadist psühhiaatri Kelly Brogani tööga, kes väidab, et depressioon ja ärevus ei ole meie aju õnnetu keemilise tasakaalu rikkumine, mida saab ravimitega võluväel kõrvaldada, vaid need on millegi sügavama sümptomid. „Kannatustes: kes seda vajab?“ ta kirjutab:

Kogu farmatseutiline hooldusmudel põhineb veendumusel, et oleme meie oma haavatava, ohtliku, katkise ja tüütu keha vastu. Keha, mida tuleb keemiliselt juhtida ja asetada meie hinnatud funktsionaalsuse suhtes õigesse alluvuskohta. Meile on ette nähtud maha suruda ja kõrvaldada märgid, mis on tegelikult tähendusrikkad sõnumid meie haigusseisundi kohta. Me ei küsi “miks”, me ei uuri nende sümptomite juuri. Tahame lihtsalt tööle naasta. Et tunda end “normaalselt”.

Hiljem, rääkides psühhiaatrilistest ravimitest, kirjutab ta: “Meile öeldakse, et need ravimid kõige muu kõrval ka ’parandavad keemilise tasakaalutuse’. Nad suruvad teadlikkuse alla ja tekitavad tasakaalutust“.

Kelly Broganil on ilmumas ka raamat A Mind of your Own, mis esitab laastava ja hästi viidatud teadusliku juhtumi psühhotroopsete ravimite eelduste ja tavade vastu. Tema hinnang: ravimid on hullemad kui kasutud. Kuigi olin teadlik SSRI-de ja muude ravimite teadusliku põhjenduse nõrkadest kohtadest, olin šokeeritud raamatus toodud detailidest kuritegude, korruptsiooni ja varjamiste taseme kohta. See pole süüdistus mitte ainult tavapärasele psühhiaatriale, vaid kaudselt ka meie praegusele teadmiste loomise süsteemile; s.o. üha enam ettevõtete rahastatav akadeemiline teadustöö ning seda ümbritsev poliitiline ja majanduslik aparaat.

Arvestades, et kaasaegne psühhiaatria oma domineeriva farmaatsiamudeliga on suurel määral osa nimetatud teadmiste loomise süsteemist ning laenab oma staatuse ja legitiimsuse väljakujunenud teaduse ja meditsiini ühiskondlike institutsioonide omast, peaksime olema ettevaatlikud, et dr Brogani arvamust liiga tõsiselt võtta. Seetõttu peaksime uurima kõiki kalduvusi võtta sellist raamatut nagu käesolev raamat tõsisemalt lihtsalt sellepärast, et selle on kirjutanud volitatud psühhiaater. Ütlemine, et nüüd võime psühhofarmatseutilisi preparaate tagasi lükata, sest tegelik psühhiaater nii ütleb, tugevdab endiselt sama austavat suhtumist meditsiiniliste autoriteetide vastu, mis viis meid psühhofarmatseutilistesse ravimitesse uskuma. Miks, kui mängida raamatu pealkirjaga, kas meie mõistus ei ole meie oma? Meie (Ameerika avalikkus) oleme loobunud oma psühholoogilisest autoriteedist volitatud ekspertide, diagnostiliste siltide ning terve mõistuse ja heaolu standardite ees, mis langevad kokku allumisega valitsevatele võimu- ja privileegstruktuuridele. Peame jälle ise mõtlema hakkama.

Sellegipoolest on sellel raamatul siseringi kriitika jõud, seda võimsam, et autor oli kunagi ise uskuja. See ei ole esimene omataoline väljaütlemine, kuid see on ebatavaliselt kaasahaarav ja metoodiline.

Farmatseutilise psühhiaatria kinnistumine suuremates poliitilistes ja majanduslikes struktuurides ilmneb vastusest raamatule, mida toetab suur kirjastaja (HarperCollins). Dr Brogan kirjeldas mulle selle publitsistide jahmatust peavoolumeedia boikoti pärast (tühistatud teleesinemised jne). Võib-olla poleks nad tohtinud olla liiga üllatunud, arvestades Big Pharma suurt reklaamieelarvet. Kas kujutate ette sõnumit, et psühhiaatrilised ravimid on hullemad kui kasutud, millele järgneb reklaam: “Kas olete küsinud oma arstilt ____ kohta?”

Oleks aga viga süüdistada otsest rahalist huvide konflikti selles, et asutus on vastuseisus raamatu sõnumile. Oluliseks süsteemi ülesehituses on see, et peavoolumeedia on enim huvitatud kriisidest ja skandaalidest, mis tugevdavad olemasoleva autoriteedi legitiimsust ja meetodeid. Uus viirus, E. coli puhang, terrorismijuhtum, põgenenud kurjategija, ülikooli petmise skandaal… kõik need rõhutavad vajadust paremate kontrollisüsteemide järele. Meedia tõstab need reservatsioonideta esile. Reaktsioon probleemidele, mis ohustavad meie ühiskonna põhinarratiive, on täiesti teine teema.

Meie maailmapilti kirjeldavatel lugudel on omamoodi immuunsüsteem, mis kaitseb neid teabe eest, mis neid lõhuks. Meedia rakendab seda immuunvastust, rünnates, marginaliseerides või ignoreerides igasugust kriitikat, mis liiga sügavalt lõikab. Selle inimese vaatenurgast, kes on mingis loos osaline, tundub see kriitika tõepoolest pöörane; pole ka ime, sest see lugu seab piirid sellele, mis on ja mis mitte. Samuti tundub hullumeelne seada kahtluse alla narratiiv “kui olete haige, lähete arsti juurde ja ta teeb teid paremaks, kasutades kaasaegse meditsiini üha laienevat arsenali”, sest sellest narratiivist sõltub palju muud. Küsige seda ja te peate kahtluse alla seadma ka selle looga seotud poliitilise aparaadi, samuti ideoloogiad, mis kirjeldavad teaduse edasimarssi täielikemate teadmiste poole ja tehnoloogia edasimarssi täielikuma meisterlikkuse poole. Kaalul ei ole ainult televisioonivõrkude ja ravimifirmade rahalised omahuvid.

Meie kultuuri esmased narratiivid moodustavad kokku mütoloogia, mis kujundab tõelise normaalsuse struktuuri ja ütleb meile, mis on tõeline. Lihtsaim vastus dr Brogani raamatule on põhimõtteliselt see, et ta ise on hulluks läinud ja ründab oma segaduses vastutustundetult oma elukutse aluseid. Ta on vaba, hüsteeriline (jah, seda süžeed soodustab asjaolu, et ta on naine). Siis pole vaja tema raamatus esitatud argumente otseselt käsitleda, olgu need nii teravad kui tahes. Kui nad räägivad väljakujunenud tõele nii ägedalt vastu, siis me teame, et a priori peavad nad eksima.

Lugeja märkab paralleeli Kelly Brogani suguste teisitimõtlejate patologiseerimise ja meie isiklike impulsside patologiseerimise vahel, et vastu seista või kehtestatud sotsiaalseid norme rikkuda. Kui me peame enesestmõistetavaks maailma õigsust sellisel kujul, nagu me seda tunneme, siis täielikust osalemisest tagasitõmbumine saab olla ainult talitlushäire, olenemata sellest, kas me sildistame seda kõnekeele terminitega, nagu laiskus, või psühhiaatriliste diagnoosidega, nagu ADHD, depressioon jne. Sama saatus tabab neid, kes seavad selle oletuse ideoloogilisel või poliitilisel tasandil kahtluse alla.

See, mis kehtib olemasoleva süsteemi kriitika kohta, kehtib ka selle alternatiivide kohta, eriti kui need alternatiivid lähtuvad teistsugusest põhimaailmavaatest. Isikliku tasandi eluvalikud, mis on tehtud väljaspool tavapäraseid professionaalseid teid, paistavad teistele naiivsed, ebareaalsed või jällegi hullud. Mis, sa jätsid pooleli doktorikraadi programmi permakultuuri õppimiseks? Sa katkestasid meditsiinikooli, et õppida nõelravi?

Need, kes selliseid valikuid pooldavad, tõmbavad samasugust vaenulikku umbusku nende seast, keda need ideoloogiliselt ohustavad. Kui ebatavalised ravimeetodid, nagu homöopaatia, nõelravi, funktsionaalne meditsiin, ravimtaimed ja tuhanded muud meetodid, tegelikult toimivad, siis kuidas mõjutab see nende süsteemide usaldusväärsust, mis on neid nii kaua eitanud ja alla surunud? Mida teeb see nendes süsteemides kõrgetel ametikohtadel olevate inimeste minapildi ja tulevase staatusega? Raske on tunnistada, et nad on eksinud, eriti kui nad on loonud karjääri ja sissetulekud enda autoriteediks olemise ümber. Seetõttu kutsuvad paradigmat lõhkuvad alternatiivid (ja mitte ainult meditsiinis) esile teatud vaenulikkust, mis on mõttekas ainult siis, kui mõistame, kui palju on narratiivi tasandil kaalul. “Teaduslikult tõestamata” on eelistatud epiteet, millega neid kõrvale heita; puhas retooriline trikk, mis seab nende pooldajad teadusevastasteks, ignoreerides samal ajal mõju, mida raha ja ideoloogia avaldavad teadusliku uurimistöö ja teadmiste loomise institutsioonidele.

Parimal juhul hoitakse alternatiivseid ja terviklikke lähenemisviise depressioonile või millelegi muule turvalises kambris, mida nimetatakse “täiendavaks”, võib-olla talutakse, kuid kindlasti ei õpetata seda meditsiinikoolides, ei toetata kindlustusseltside poolt ja pole lubatud koolisüsteemis. Nõelravi on teretulnud näiteks keemiaravi täiendava ravina. Aga kui keegi loobub täielikult keemiaravist ja otsustab külastada Mehhikos vähiraviasutust, on see lihtsalt – te teate, mida ma ütlen – hullus.

Raamat A Mind of Your Own pakub samaväärset, ületades kriitikat, pakkudes mitmemõõtmelist terviklikku protokolli depressiooni raviks, mis hõlmab toitumist, keha ökoloogiat, treeningut ja muid praktikaid. Ilmselgelt õõnestavad need domineerivat farmakoneurokeemilist paradigmat, kuid ei pruugi olla kohe selge, et need on osa laiemast radikalismist. Lõppude lõpuks, olenemata sellest, kas te “parandate“ patsienti kemikaalide või muude meetoditega, kas te mitte siiski ei aita tal kohaneda “sügavalt haige ühiskonnaga”? See on kriitika, mida sageli omistatakse niinimetatud depressiooni terviklike ravimeetodite kohta. Palusin dr Broganil vastata. Ta ütles:

Minu eeldus on see, et depressioon on transformatsiooni võimalus ja see transformatsioon on paljudele meist kõige paremini kaasatud kehale turvasignaalide saatmise kaudu; st toitumine, liikumine, uni, meditatsioon/lõõgastusreaktsioon. See ei ole sümptomite haldamise programm. See on algpõhjuse lahendamise püüdlus, mis püüab avastada seoseid erinevate kehasüsteemide vahel, mida seni käsitleti eraldiseisvatena. Selle püüdluse tunnustamine ja vastuvõtmine avab ka selle osa teadlikkusest kehalise terviklikkuse kohta, mis ulatub seotuseni meditsiinisüsteemiga, tarbijalikkusega ja hirmuga ebaõnnestumise ees.

On selge, et see lähenemisviis ei ole nii lihtne kui Prozaci pillide asendamine naistepuna pillidega. Meie eraldamise kultuuris meeldib meile eristada füüsiline psühholoogilisest ja olenevalt meie orientatsioonist, alandada üht või teist teisejärguliseks; sellest tuleneb ühelt poolt teatud seisundite nagu “psühhosomaatika” halvustamine ja teiselt poolt eelarvamus “lihtsalt füüsilise” depressiooniravi suhtes. Tegelikult võivad somaatilise tasandi muutused, mis nõuavad tahet ja pühendumist, nagu radikaalsed muutused toitumises, paratamatult hõlmata sügavaid muutusi viisis, kuidas inimene elusse suhtub ja maailma näeb. Psühholoogiline seisund ei ole lahus elustiili seisundist, suhteseisundist, tööseisundist, toitumisseisundist. Kumbki pole põhjus ja tagajärg lahutatavad. Kas vale toitumine põhjustab depressiooni? Või põhjustab depressioon vale toitumist?

A Mind of Your Own’i loogikad kodeerivad nihet põhilises maailmapildis, mitte ainult toitumises ja elustiilis. See toob kroonilise põletiku puhul välja peamise depressiooni allikana, mis on seotud nii levinud ravimitega kui ka ebatervisliku sooleflooraga, mis omakorda tulenevad tavadest, mis on aluseks Ameerika sünni- ja eluviisile. Alates haiglasünnitustest ja C-sektsioonidest kuni antibiootikumide, statiinide ja rasestumisvastaste pillideni ning lõpetades praktiliselt kõigega, mis tavapärases lääne dieedis sisaldub, palju sellest, mis on normaalne, arenenud või kaasaegne, muudab inimesed tegelikult õnnetuks. Raamatus ette nähtud muudatuste tegemine eeldab seega normide ja järelikult ka neid kätkevast maailmavaatest lahtiütlemist. See lahtiütlemine hõlmab progressi ideoloogiat, teaduse ja tehnoloogia austust ning arusaama, et minapilt on välismaailmast eraldiseisev ja sellega põhimõttelises vastuolus. Möödas on siis sõda mikroobide vastu; kadunud on kehaprotsesside farmatseutilise kontrolli režiim.

Seevastu Kelly Brogani visandatud terviklikud teraapiad põhinevad vastastikuse seotuse ja terviklikkuse toetaval maailmapildil, mis püüab loodusega koostööd teha, mitte vallutada. Üks osa sellest maailmavaatest on usaldus keha tarkuse ja kaasasündinud tervenemisvõime vastu. Depressioon pole enam vaenlane, kellega võidelda. See on tasakaalutuse sümptom ja vastuseks on terviklikkuse taastamine igal tasandil, sealhulgas töö, suhte ja elueesmärgi tasandil. Seetõttu on depressioon ka värav avardunud normaalsusesse, mis toob omavahelise seotuse ja terviklikkuse omadused kõikidesse eluvaldkondadesse.

Ma ei väida siin, et iga depressiooni või mõne muu haiguse juhtum võib olla otseselt seotud millelegi, mida saab sobiva tahte ja teadlikkusega muuta. Elu on sellest salapärasem. Vaatamata psühhosomaatiliste nõuannete rohkusele, millised Louise Hay tegi tuntuks oma raamatus “Sa saad tervendada oma elu”, ei ole lihtsustatud valemid, nagu “kopsuprobleemid on leinast” või “kurguprobleemid, mis seisnevad sellest, et ei räägi oma tõtt”, alati abiks.
Iga tõsine haigus (pean silmas seisundit, mis muudab normaalse elu võimatuks) on kutse tundmatusse.

Erinevus allopaatilise teraapia ja holistilise teraapia vahel seisneb selles, et esimene lükkab selle kutse tagasi ja püüab naasta patsiendi normaalsesse olekusse, tagasi varem tuntud teraapiasse, samas kui teine ​​võtab kutse vastu ja avab ukse kogu tema seisundi või tema elu uurimiseks. See tähendab, et igasugune ravi, olgu see siis farmaatsia, taimne või dieetravi või isegi värviliste tulede ja kristallide kasutamine, võib olla kooskõlas allopaatilise mõtteviisiga, kui see taandatakse valemile, mis kustutab ravi saaja ainulaadse individuaalsuse.

„Kogu inimese elu” hõlmab ka selle inimese suhteid teiste ja ühiskonnaga. Kui me tahame Krishnamurti sõna pidada, siis nõuab see epideemia sotsiaalseid, majanduslikke ja poliitilisi ravimeetodeid, mitte ainult füüsilisi või isegi vaimseid. Teisisõnu, psühhiaatriliste haiguste epideemial on poliitiline mõõde. Nad hoiatavad meid ühiskonna eest, mis on tõepoolest “sügavalt haige”.

Usun, et saame Krishnamurti aforismi sammu edasi viia. Et olla hästi haiges ühiskonnas, tuleb anda oma panus selle ühiskonna tervenemisse. A Mind of Your Own poleks täielik kui see püüaks ainult nõu anda abi otsivatele isikutele ja eiraks neid kahjustavat süsteemi. Nii nagu depressiooni epideemial on poliitiline mõõde, peab ka igal selleteemalisel tõeliselt terviklikul raamatul olema poliitiline mõju.

Sotsiaalpoliitilisel tasandil seisame silmitsi valikuga, mis kordab allopaatilist/holistilist eristust: kas me püüame “parandada patsienti” – meie haige keha poliitikat – või võtame vastu kutse tundmatusse? Seni on valik olnud valdavalt esimene. Näiteks pärast 2008. aasta finantskriisi toetasime raskustes olevaid finantsasutusi likviidsussüstidega, et hoida süsteemi käigus, selle asemel et minna üle kasvujärgsele ökoloogilisele majandusele. Pärast novembrikuu terrorirünnakuid Pariisis tugevdasid Prantsusmaa ja EL pigem julgeolekuriiki, mitte ei liikunud postimperialistlikusse geopoliitikasse, mis ei püüa enam domineerida. Sõltlase moodi käsitleme ebaõnnestumist, tehes sedasama asja veelgi rohkem, lootes, et olukorra pädevam juhtimine võidab aega juurde mõne ime juhtumiseks.

Psühhiaatria poole pöördudes tervitab A Mind of Your Own kutset uuele territooriumile, mida pakub farmakoloogilise psühhiaatria ebaõnnestumine. Kas elukutse võtab selle väljakutse vastu? Kas me üksikisikutena seda aktsepteerime, kui see tuleb? Kas me aktsepteerime seda tsivilisatsioonina? Ühe meie aja määrava haigusena vaevab depressioon meid nii kollektiivsel kui ka isiklikul tasandil. Jimmy Carter nimetas seda halvaks enesetundeks. Raske on eitada märke: emotsioonideta käitumine, visiooni ja suuna puudumine, talumatus, kuid väljapääsmatus lõksus olemise tunne, ärevusest paanikani ja tuimuseni nihkuv hukatuse aimamine, jõuetuse tunne, töö kaotamine, endiste eesmärkide ja ambitsioonide deflatsioon. See oli kõnekas hetk, kui George W. Bush, lootes kahtlemata taaselustada eelmise põlvkonna Kuu-missioonide seikluslikku võimekust, teatas eesmärgist mehitatud maandumine Marsile. Hurraa, uus eesmärk meie kirge õhutama! See ei töötanud, eks? Enamik teist ilmselt isegi ei mäleta seda teadet. Vanade püüdluste ülespuhutud versioonid ei aita. Vana lugu, mis need püüdlused tekitas, on suremas. On aeg lõpetada võitlemine kutsega tundmatusse, mida depressioon isiklikul ja kollektiivsel tasandil pakub.

Eraldiseisva Mina ajastu hakkab läbi saama. Me ei talu enam kastides elamist. Ootan põnevusega päeva, mil psühhiaatrilised ravimid lähevad lobotoomia, elektrišokiravi, sunnitud särkide ja polsterdatud rakkude teed, millele järgneb nende sugulaste surm igas valdkonnas: vanglates, riiklikus järelevalves, pestitsiidides, geenitehnoloogias, sunnitud koolituses, sõjalises okupatsioonis, kinnipidamiskohtades, narkosõjas, majanduslikus kokkuhoius… kogu domineerimise ja kontrolli aparaadis. Sellepärast, kuigi see keskendub väikesele osale selle planeedi kannatuste ribalaiusest, on A Mind of Your Own revolutsiooniline raamat. Loodan, et see jõuab paljude tekkivate revolutsionäärideni depressiivsete, murelike ja sõltlaste seas – kõigini, kes mässavad meie maailma valitseva loo vastu.

Liitu meie e-posti loendiga

Soovid edaspidi teateid meie tegemistest, koolitustest, ilmunud artiklitest?
Soovid kaasa rääkida Eesti TAM arengus?
Hakkame peagi sind kursis hoidma.