Konstellatsiooni ja Teadliku Arengu Instituut – intervjuu “Kes me oleme”.

Küsimustele vastab Konstellatsiooni ja Teadliku Arengu Instituudi juht ja asutaja Kalmer Kase.

1.Kes te olete ja mida teete?

Tänaseks päevaks on Konstellatsioonid OÜ-st välja kasvanud Konstellatsiooni ja Teadliku Arengu Instituut, lühendatult KTAI. See teekond on kestnud ligikaudu 15 aastat. Ka tegemised on muutunud selle aja jooksul. Algusaastatel tegeles Konstellatsioonid OÜ konstellatsioonide tutvustamisega avalikel üritustel ja suur osa oli praktilisel tööl. Praeguseks on põhitegevus konstellööride õpe. Muud tegevused on jäänud tahaplaanile.

2.Kui kaua teie õpe kestab ning kui palju on selle erialaga tegelejaid Eestis?

Praegune õppeprogramm kestab 3-aastat (14 moodulit ja 14 praktikat). Õpe toimub igal kuul ühel nädalavahetusel. Õppes on kõige olulisem oma peresüsteemi tervendamine läbi harjutuste mis toimuvad peale igat moodulit. Harjutuspäevad on vajalikud õppematerjali omandamiseks. Eesmärgiks on olnud eestikeelne õpe ja seda pean ka suuremaks saavutuseks ja väärtuseks. Usun, et nii saab kaugemas tulevikus rääkida eesti konstellatsioonidest, mis suhtumise ja lähenemise poolelt erineb teistest pakutavatest konstellatsioonidest.  KTAI peab oluliseks võimalikult individuaalset lähenemist õpetamisel ja sellepärast on õpilaste arv gruppides limiteeritud.

Praeguseks on loodud konstellööride assotsiatsioon, kuhu kuulub üle saja konstellööri. Erinevates käimasolevates õpetes õpib praegu üle 200 huvilise. Mõned õpilased õpivad enda süsteemi tervendamiseks, paljud soovivad tulevikus ise konstellatsioone läbi viia. Selle kõigega  saab tutvuda KTAI kodulehel www.konstinst.ee

3. Miks otsustasite liituda TAM Nõukojaga?

Soovisime astuda Eesti Täiend- Ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja liikmeks, et liikuda koos sellel suunal, mis laiemale elanikkonnale on veel vähe teada. Usun, et TAM Nõukojaga koos on see liikumine laiapõhjalisem ja kindlam.  Oma valdkonna, konstellatsioonide praktika, tutvustamise ja arendamisega Eestis, olen tegelenud juba alates 2009. aastast.

4.Kuidas hindate Eesti üldist seisu ja võimalusi TAM valdkonnas?

Ei ole hästi kursis Eesti täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonna tänase seisuga. Tulevikus võiks see olla koht kõigele sellele, millest inimestel on abi. Mida rohkem on valikuid, seda tervem on keskkond kus elame. KTAI käivitamine on olnud aeganõudev ja sellepärast ei ole ma hästi kursis suurema pildiga, mis hõlmab kogu täiend- ja alternatiivmeditsiini. Lähtudes konstellatsioonide valdkonnast saan öelda, et pakutakse väga erinevat taset, milles isegi asjatundjal on raske orienteeruda. Selgust peaks olema palju rohkem ja ma arvan, et minu ja KTAI liikumine TAM Nõukojas on just selguse suunas.

Lisaks saad uue liikme kohta lugeda konstellatsioonid.ee