Eesti Reiki Kool – intervjuu “Kes me oleme”

1. Kes te olete ja mida teete? Kuidas see TAM eriala on seotud inimese tervisega ja kas on tuua ka kajastusi mujalt maailmast?

Age Pihlak, Reiki Meister ja reikipõhist elustiili harrastanud juba üle 18. aasta. Olen ka MTÜ Eesti Reiki Kooli juhatuses, sest kooli loomine oli kunagi minu suureks unistuseks. Jätkuvalt korraldan meie koolis reiki kursuseid ja töötubasid ning pakun ka individuaalseansse koos konsultatsiooni ja diagnostikaga. Aastatega, koos Mtü liikmetega tegutsedes ja kogemusi saades, oleme mõistnud, kuidas reiki õpetust viia inimesteni. On sündinud nii mitmedki uued reiki üritused ja koostöö võimalused teiste inimeste aitajate, tervendajate ja suuremate terviseedenduse ühingutega.

Aastast 2006, sukeldusin kolmeks aastaks ülikooli psühholoogia õpingutesse. Kooli lõppedes valisin psühholoogiliseks koolkonnaks transpersonaalse psühholoogia, sest lõputööks tegin antropoloogilise uurimustöö iseendast läbi transpersonaalse psühholoogia vaatevinkli. Kuna ma tundsin meedia ja teaduse ees ennast ebakindlalt, seepärast uurisin ja vaatlesin ennast teaduslikult elamiskriiside perioodidel, praktiseerides tervenduseks ja riisidest väljatulemiseks reiki vaimseid ja füüsilisi praktikaid. Aga käisin ka massaažikoolis juurde õppimas erinevaid masseerimise stiile, et õppida paremini tundma inimese füüsilist keha. Reikit läksin õppima seepärast, et sain aru, et olen läbipõlenud nii tööalaselt kui peresuhetes ja lisaks oli mul ka mitmeid kroonilisi ja juba füüsilisi haigusi. Oma maagiahuvilisest ema käest kuulsin, et on olemas kätega energiaravimise kunst reiki, mis põhineb aasiamaade filosoofial. Minu kõigi astmete Meister-õpetaja on Anti Kreem. Iga aastaga veendusin ja kuulsin ka teiste reiki praktikute käest, et see kätega tervendamise kunst on üks maailma armastatuim ja populaarsein valgemaagia praktika, millega on võimalik teha ainult head ja korda saata imesid. Saades reiki pühitsuse, hakkab see imeline elusolev energia kõigepealt tervendama ja harmoniseerima õpilast ennast. Veidi hiljem, aastal 2010 nägin telekast saadet, kus Columbia Ülikooli südamekirurg prof Mehmet Oz tutvustas reikit oma telesaates „Dr Ozi šou“ ja kirjeldas reikit kui energiameditsiini, mis võib olla kõigist alternatiivravi meetoditest kõige tõhusam ja lihtsam tervendusviis. Ta teatas, et tema abikaasa Lisa on ka reikimeister ja doktor julgustas ka oma kuulajajaid reikiteraapia tervendavat ja lõõgastavat mõju proovima.

Dr Oz on kaasanud reikimeistreid ka oma operatsioonitubadesse ning lasknud teha teaduslikke uuringuid, reiki abil tervendamise positiivsetest mõjudest 11 patsiendil (Oz, 2009). Siin Ozi video: https://www.youtube.com/watch?v=8RjWl8H6wdg

Anti Kreem, Reiki Meister ja Reikiga tegelenud üle 20 aasta. MTÜ Eesti Reiki kool asutajaliige, juhatuse liige ja algsete koolituskavade väljatöötaja vastavalt Jaapani (ka Mikao Usui) algupärastele traditsioonidele.

2. Kui kaua kestab teie instituudis väljaõpe? Mida peate väljaõppes kõige olulisemaks? Kui palju on selle erialaga tegelejaid Eestis?

Eesti Reiki Kooli reiki kursused on Sensei Mikao Usui traditsiooni kohaselt kolmeastmelised, kus antakse edasi kontaktpühitsused ja treenitakse byoseni tajumist. Iga astme kursus toimub tavaliselt kahel päeval või kolmel õhtul. Grupis osaleb maksimum 6 inimest. Kursused on loodud kõigile isiklikuks spirituaalseks ja holistiliseks arenguks. Pärast iga astme kursust, tuleb õpilasel 21 päeva praktiseerida meditatiivseid ja tervikut puhastavaid harjutusi, et uus energia ja uued mõttemustrid saaksid salvestuda kehasse, alateadvusse ja harjumusena argiellu.

Kui õpilane vajab, on võimalik hiljem kõiki astmeid koos Reijuga üle korrata või tulla töötubadesse reikit praktiseerima. Igale astmele on loodud praktikumid ja kokkutulekud, kus saab osaleda mitu korda aastas. Konkreetset ja ajalist õppimise pikkust läbi kõigi astmete on väga keeruline öelda, sest kogu reikiõpe iga inimeseks jaoks on hästi isiklik. Igaüks jõuab järgmisele astmele siis, kui ta ise tunneb, et nüüd on valmis edasi õppima ja reikiteel edasi astuma. Reiki õppimine on elukestev areng ja ka igapäevane eluviis. Kui tahetakse rohkem teisi inimesi aidata ja tervendada, siis kindlasti üsna pea jõutakse 2. astmele, et terapeudiks õppida. Ja kui tekib teadmine, et on juba midagi ka inimestele edasi öelda või soovitada, siis astutakse edasi 3. astmele, et saada Reiki Meistriks. Reiki ja energiatöö Meistriks õpitakse kogu elu, see on aastaid kestev vaimne, emotsionaalne ja füüsiline areng, et saada teadlikuks iseendast.

Meie Reiki Koolis toimuvad kursused ainult kohapeal silmast silma. Me ei korralda veebiüritusi põhimõtteliselt, sest kõige tõhusam töötuba saab toimuma ainult päris maailmas silmast silma ja energiast-energiasse, kus osaleja saab reaalselt kuulda, näha ja puudutada kohapeal teisi inimesi.

Reiki õpetuse olemus baseerub Meistrilt õpilasele edasi pärandatud liiniõppel. Et teadmisi ja praktilisi kogemusi edasi anda, tehakse igal astmel traditsioonilised kontakt Reiju-pühitsused igale õpilasele eraldi.

On väga tähtis, et pühitsus antakse edasi õpetaja füüsilisel juuresolekul. On juba vanemad meistrid väitnud ja oleme ka meie aastate jooksul märganud, et õpetaja asjatundlikkus ja byoseni tajumisvõimed (kätega õpitakse tunnetama byoseni 5 toksilist astet, mis näitavad toksilisust auras ja kehas) voolavad loomulikult õpilastesse tema füüsilisel kohalolekul. “See on Suure Kosmilise Vaimu loodusjõud. Kõrgem vibratsioon transformeerib madalamat!” (Reiki Meister F. A. Petter, 2008) Kuna Eestis tegutseb Reiki Meistreid, kes on õppinud rekikunsti ka väljaspool meie riiki, siis ei tea arvuliselt öelda, kui palju terapeute või meistreid meil siin tegelikult on. Aga meie koolist on käinud läbi ligi tuhat inimest, nendest umbes pooled on jõudnud 2. astmele ja umbes 120 huvilist on jõudnud ka 3. astmele. NB! Reiki ei asenda ega välista teaduslikku meditsiini, vaid on täiend- või alternatiivraviks koos teiste terviseabi meetoditega. Reiki meditatiivne seanss liigitub energiameditsiini alla ja aitab haigusi ennetada või haigustest taastuda. Reiki Meister teavitab, et suuremate terviseprobleemidega tuleb pöörduda ka arsti poole. Reiki Meister-terapeut ei pane ise diagnoosi ega sekku ka varem arsti poolt pandud diagnoosi ja raviprotsessi!.

3. Miks otsustasite liituda TAM Nõukojaga?

Liitusime seepärast, et meid tegelikult kutsuti erinevate inimeste poolt mitu korda. Aastaid tagasi mõtlesime liituda Nõukojaga, kuid kõik jäi bürokraatia ja riigi seadusandluse keerukuse taha. Otsustasime, et meil on omaette lihtsam tegutseda. Oleme ise palju erinevaid kogemusi saanud, aga viimasel ajal on tundunud, et on vaja areneda ja rohkem suhelda TAM-nõukotta kuuluvate inimeste ja nende tervendavate praktikatega, kuna viimastel aastatel on välja ilmunud Reiki valdkonnas liba-meistreid ja –õpetajaid, kes teevad kiirelt ja hoolimatult kursuseid. Kuni selleni välja, et ühe astme kursus kestab pool päeva või tehakse seda üldse üle interneti. Nende tegutsemine tekitab inimeste seas palju segadust ja ka pahandusi, sest nad ei anna edasi Reiki traditsioonilist juurtepõhist õpetust, kogemusi ja enesearengu väärtuseid, pigem läheb neil rõhk marketingile, kiirele müügile ja rahale, nagu ka muudes valdkondades tänapäeval trendiks on. Selline suhtumine tekitab ka meile halba mainet. Ka see on üks põhjus, miks liitusime TAM-ga.

4. Kuidas hindate Eesti üldist seisu ja võimalusi TAM valdkonnas? Milline võiks olla tulevik?

TAM valdkonda tuleb igal juhul edasi arendada, kaasata tegijaid ja olla võrdseks partneriks riiklikult „sertifitseeritud“ ehk heakskiidetud valdkondades, kui on võimalik. Reiki saab olla suureks abiks igaühele, nagu ka teised riigi poolt siiani tunnustamata teraapia ja tervendamise valdkonnad. Liigne standardiseerimine ja ühtlustamine muidugi rikub jälle tasakaalu.

TAM valdkondades ja teemades tulebki kõigepealt aru saada, et mis see TAM meie jaoks siin Eestis õigupoolest on, kuidas seda sünkroniseerida riiklike „standarditega“ ilma, et TAM valdkonnad ja võimalused ise sellepärast kannataks. Riikidevaheline koostöö selles osas on kindlasti oluline, saab infot vahetada ja häid kogemusi ka teistelt arvesse võtta erinevates valdkondades. Samas tuleks keskenduda meie oma riigile ja selles toimuvale eeskätt, et praeguses olukorras meil siin ja praegu toetada kasvõi adekvaatse infoga neid, kes selles valdkonnas päriselt ka teevad asju ära.

Sama teema on võitlemine üha suureneva liba-tegijate hulgaga kõigis TAM valdkondades. Märksõnaks siin on informatsioon, üldsuse teavitamine ja koondumine selle ühise egiidi alla, kus on need, kes päriselt ka valdavad teemasid, mida nad esindavad. Teeme igaüks oma asja õigesti ja maksimaalse tõhususega. Seda tulebki ühiselt välja öelda, reklaamida, marketeerida vastukaaluks kõigi nende libategelaste informatsiooni ja tegemistele, anda inimestele adekvaatset infomatsiooni. Informatsioon on väga oluline ressurss tänapäeval.

Eesti Reiki Kool on oma algusest saati seisnud õige informatsiooni eest omas vallas ja taganud Reiki õpetuse edasiandmise muundamata kujul. Samamoodi toetame kõiki teisi, kes autentselt annavad edasi oma teemasid