Sissejuhatus TAM´i

by | 6. detsember 2021 | Artiklid

Alustuseks muusikasoovitus, mida võib ka taustaks kuulata. The Rolling Stones – Sympathy For The Devil https://www.youtube.com/watch?v=Jwtyn-L-2gQ

Artikli mõte on alustada täiend-ja alternatiivmeditsiini tutvustamisega. Täiend- ja alternatiivmeditsiini (TAM) kasutatakse igal pool maailmas. Paljude inimeste arvates on tegemist imelise, tervist ja jõudu andva võimalusega. Teiste arust on see kasutu ja isegi pettus. Mõned nõuavad TAM´ile võrdset kohta ametliku meditsiini kõrvale või sisse. Teised jälle tahavad selle ära keelata. Artikli(sarja) eesmärgiks on vähendada teadmatust ja eelarvamusi. Ning rääkida tõsiasjadest. Jah, üks eelarvamustest on see, et TAM´i ei saa teaduslikult uurida, sest see on arstiteadusest nii oma põhimõtete kui ka toimise poolest väga erinev. Aga saab ja uuritakse. Igat asja saab uurida teaduslikult. Lihtsalt tuleb sobiv meetod leida.

Kõigepealt peaksime rääkima nimetusest. Jälle. Ceterum censeo. TAM (Complementary and Alternative Medicine CAM) on rahvusvahelises kirjanduses üldiselt kasutatav nimetus. See nimetus ühendab endas täiendamise ja alternatiivsuse, mis siin tähendab valitseva mõtteviisi kõrval valikuna teistsuguseid tervise ja inimese käsitlusi.

Pange palun tähele, et kuskilt ei tule välja nagu keegi planeeriks ametliku või bioloogilise meditsiini asemele tulla. WHO (World Health Organization) räägib viimasel ajal traditsioonilisest ja täiendavast meditsiinist (Traditional and Complementary Medicine T&CM). NCCIH (National Center for Complementary and Integrative Health), Ühendriikides toimiv keskus, räägib hoopis täiendavatest ja ühendatavatest lähenemisviisidest tervisele (Complementary and Integrative Health Aproaches). Me tuleme nende nimetuste juurde kindlasti hiljem tagasi, aga pange tähele erinevust nende nimetuste ja ebaravi-libaravi vahel. Väga keeruline on leida võimalusi dialoogiks, kui võimalik vestluskaaslane sind libaks peab. Sõna ja keelekasutus loob vastava keskkonna. Eriti veel kui me arvestame, millises kultuuriruumis me elame. Pean siin silmas juudi-kristlikku kultuuriruumi ja Johannese evangeeliumi. Meil on sõnavabadus ja loomulikult võib igaüks kasutada sellist nimetust nagu soovib. Ehk kui me üksikisikule ei meeldi ja ta meid ebalasteks või libadeks kutsub, siis võib see mulle mitte meeldida, aga see on ta õigus. Ka „puukallistajateks“. Ja ma saan aru, kui arst nii teeb ja isegi kui teadlane meid pseudoteaduse esindajateks nimetab. Sest nende arust on olemas ainult üks tõeline meditsiin ja üks tõeline teadus (mis muuseas pole tõsi). Aga riigiasutuste ja ametnike puhul on see lihtsalt piinlik. Muide, ma ei saa aru, mis inimestel on puukallistamise vastu? Miks sellega halvustatakse? TAM´i ümbritsevad uskumused, eelarvamused ja halvustamine raskendavad asjaliku informatsiooni jagamist. Pauliina Aarva1, tervise uurija ja koolitaja, jagab üldised eelarvamused TAM´i suhtes kahte.

EELARVAMUS, MILLE TÕTTU TAM´I VASTUSTATAKSE TÕSIASI
 1. VAID VÄHESED KASUTAVAD  U. 30% TÄISKASVANUTEST KASUTAB
 2. MINU PATSIENDID EI KASUTA, SEST NAD EI OLE SELLEST RÄÄKINUD  ENAMUS PATSIENTIDEST EI RÄÄGI SELLEST OMA ARSTILE
 3. TAM´I TERAAPIATE KASUTAJAD ON VÄHESE HARIDUSEGA JA KERGESTI MANIPULEERITAVAD  TAM´I TERAAPIATE KASUTAJAD ON MUU ELANIKKONNAGA VÕRRELDES KESKMISELT KÕRGEMA HARIDUSEGA
 4. TAM´IGA ASENDATAKSE AMETLIK ARSTITEADUSLIK RAVI  TAM´I KASUTATAKSE PEAMISELT ARSTITEADUSLIKU RAVI LISANA VÕI TERVISE EDENDAMISE EESMÄRGIL
 5. TAM´I KASUTATAKSE NEGATIIVSEL EESMÄRGIL, AMETLIKU ARSTITEADUSE VASTU  TAM´I KASUTATAKSE PARANEMISE, TERVISE EDENDAMISE EESMÄRGIL, AGA KA ARSITEADUSEL PÕHINEVA RAVI KÕRVALMÕJUDE JA SELLES PETTUMISE TÕTTU
 6. TAM´I TERAAPIATE MÕJU ON AINULT PLATSEEBO  PALJUDE TAM´I TERAAPIATE MÕJU ÜLETAB PLATSEEBO TASEME
 7. TAM JA TÕENDUSPÕHINE ARSTITEADUS EI SOBI KOKKU  TAM´I SAAB KASUTADA TÕENDUSPÕHISE ARSTITEADUSE PÕHIMÕTTEID JÄRGIDES
 8. AUTORITEETSED ORGANISATSIOONID EI TOETA TAM´I  WHO JA EL INNUSTAVAD ÜHENDAMA TAM´I AMETLIKKU TERVSHOIUSÜSTEEMI. ÜHENDRIIKIDE VALITSUS RAHASTAB RAHVUSLIKKU UURIMISKESKUST.
 9. TAM`I TERAPEUDID ON TEADUSE VASTASED  EI OLE OLEMAS TÕENDEID SELLE KOHTA, ET TAM`I TERAPEUDID OLEKSID ÜLEJÄÄNUD ELANIKONNAST ROHKEM TEADUSE VASTU VÕI TEADUSE POOLT
 10. TAM´I TERAPEUTIDE HULGAS ON PALJU PETTUREID, KES TEGUTSEVAD AINULT MAJANDUSLIKKU KASU SILMAS PIDADES  EI OLE OLEMAS TÕENDUSMATERJALI SELLE KOHTA, ET TAM´I TERAPEUTIDE HULGAS ON ROHKEM PETTUREID, KUI MUUDE ERIALADE HULGAS.

 

EELARVAMUS, MILLE TÕTTU TAM´I TOETATAKSE TÕSIASI
 1. TAM´I EI PEA UURIMA, SEST MA TEAN, ET SEE RAVI MÕJUB HÄSTI  UURIMIST ON VAJA, ET MÕISTA VÕIMALIKULT LAIALT RAVI MÕJUSID
 2. TAM´I EI SAA UURIDA, SEST TAUSTAFILOSOOFIA JA RAVIMEETODID ON ARSTITEADUSEST NII ERINEVAD  TEADUSLIKKE MEETODEID SAAB KOHANDADA IGASUGUSTE ILMINGUTE UURIMISEKS. LIHTSALT TULEB LEIDA SOBIV MEETDOD.
 3. TAM´I TERAPEUT EI VAJA TERVISHOIU ALAST KOOLITUST, SEST TA EI RAVI ARSTITEADUSELE TOETUDES  IGA TERAPEUT PEAKS LISAKS OMA MEETODILE TEADMA ANATOOMIA, FÜSIOLOOGIA, PSÜHHOLOOGIA JA TERVISHOIUSÜSTEEMI TOIMIMISE ALUSEID
 4. TAM´I TERAPEUDI VÕIME PARANDADA ON ANNE JA VÄLIST JÄRELVALVET POLE VAJA  KÕIK TERAPEUDID VÕIVAD EKSIDA. EETILISED SUUNISED JA JÄRELVALVE ON VAJALIK PATSIENTIDE ÕIGUSTE EEST SEISMISEKS

Pauliina Aarva on ühiskonnateaduste doktor ja Tampere ülikooli terviseteaduste dotsent. Ja tabelid koostas ta H.J. Rogier Hoenders´i ja kaastööliste artikli põhjal, mis kirjeldab Madalmaade TAM´i kasutamise prokolli2. Kui artikkel lahti võtta ja viiteid uurida, siis on näete, et ta mõningaid tõsiasju isegi leevendab. Näiteks TAM teraapiate kasutamise protsent on mõnes riigis palju kõrgem kui 30%. Algses artiklis on selle koha peal 30-70%. Muidugi ei pea kõigega nõus olema, ma ise ka ei ole, aga näiteks sobib minu arust väga hästi.

Sissejuhatus võibki olla natukene pikem ja kasutan juhust, et sisse tuua teema, mida ma nimetan esialgu TEADUS-SEADUS. Et natukene heatahtlikult heliga mängida. Et minna tagasi keele juurte juurde. Kui kellelegi tuleb pähe parem pealkiri, siis palun andke mulle märku. Mu Maestro tuleb kogu aeg tagasi selle juurde, et teadusajakirju peaks lugema. Ja nimetab kolme, mis peaksid ühel tervendajal tellitud olema: Science, Nature ja The Lancet. Pean tunnistama, et mul on tellitud Eesti Loodus ja Horisont. Ja Eesti Arst. Raha pärast, nii piinlik kui see ka ei ole. Tegelikult saab kõigilt kolmelt (Nature, Science ja The Lancet) tellida uudiskirju artiklite ja huvitavate teemade kohta ja see on tasuta. Ka Novaator´il ja Forte`l tasub silma peal hoida ning Postimees pakub võimalust liituda New Science`i uudiskirjaga. Tänane artikkel3 räägib TAM´iga seotud kaudsetest ja tervisevälistest riskidest. Võimalikud ohud ja riskid on siin jaotatud järgmiselt: varieeruvusest tulenevad riskid; eeldustest tulenevad riskid; riskid, mis tulenevad võimaluste maha magamisest; majanduslikud riskid ja riskid, mis tulenevad ebatraditsioonilisusest. Kommenteerin alljärgnevalt mõningaid neist.

 1. TAM´i terapeutide ametioskuste taseme varieeruvus. Kui ei ole paika pandud miinimum nõuded mingile ametile, siis koolitus võib kesta ühest nädalavahetusest mitmete aastateni. Terapeutide hulka võib tekkida endast liiga palju arvavaid inimesi, kes arvavad oskavat rohkem, kui nad tegelikult oskavad. TAM Kutsekoda on üks võimalus. Selle jaoks asutatud.
 2. Informatsiooni varieeruvus võib olla probleem patsiendi jaoks. TAM Nõukoja üks eesmärkidest on proovida koondada informatsiooni TAM valdkonna kohta.
 3. Valeinformatsiooni levitamise oht. Koolitamata/vähekoolitatud terapeut võib anda patsiendile valeinfot. Valeinfot võivad jagada TAM´i kohta ka ametliku tervishoiusüsteemi esindajad. Mõlemal juhul teadmatusest.
 4. Tarbija eeldused ja vale-konsultatsioonid. Tervisepoe müüjalt küsitakse diagnoose ja ravisoovitusi. Aga ka apteekides võib tekkida samasugune probleem
 5. Arstiteadusliku ravi ja diagnoosi edasilükkamine. Üksikud patsiendid. Meil on sellest ajakirjanduses räägitud. Aga seda juhtub ka tervishoiusüsteemi sees.
 6. Majanduslikud riskid. Võimalus, et TAM´i terapeut peab ka poodi ja müüb patsiendile „kaheldava“ väärtusega tooteid.
 7. Ebatraditsioonilisuse riskid. Otsustajad ei soovi luua TAM´iga seotud seadusandlust. On inimese huvide vastane, kui mingit teraapiat, mille tulemuslikkuse kohta on tõendeid, peab otsima mitteametlikult või hallilt alalt.
 8. Patsiendi kartus rääkida arstile, et kasutab TAM´i teraapiaid.
 9. TAM´i teraapiate kahjulikest mõjudest mitteteatamine Arusaadavatel põhjustel ei ole väga palju teada TAM teraapiate otseste kahjulike mõjude kohta. Ei ole olemas vastavat registrit.

 Ja lisan ka mõned uuringu järeldused:

 1. Ravimise riskid ei ole kuidagi seotud ainult TAM´iga. Majanduslik ärakasutamine, valediagnoosid, ravi hilinemine, hoolimatus jne. puudutavad kogu tervishoidu.
 2. Kuigi on selgeid ohtusid TAM´i teraapiate kasutamise juures, on olemas ka potentsiaalset kasu.
 3. Oht on ka see, et TAM´i teraapiate ohte võidakse üle võimendada ja üle reageerides üle reguleerida ja nii võtta patsientidelt potentsiaalselt võimalus kasutada täiesti kasulikke teraapiaid.
 4. Järelevalve ja reguleerimise üle peetav diskussioon peaks tõusma kõrgemale emotsioonidest. Ära keelamise mõttekus on kahtluse all, sest TAM´i teraapiate kasutajaid on palju, nende poolt tunnetatud kasu on suur ja kahjulikest kõrvalmõjudest on vähe teateid.
 5. TAM´i ohtude kirjeldused ajakirjanduses ja ka teadusajakirjades on tihti anekdootlikud, viideteta ja tõendusmaterjalideta. Mis võib viidata sellele, et TAM´i ohud on ülehinnatud, aga ka vajadusele täpsemalt uurida.

 

 1. Pauliina Aarva. Täydentavat hoidot 2019. Pauliina Aarva peab ka blogi, kust võib leida TAM´i teemade kohta kirjutatud artikleid. https://liinanblogi.com/tietoja-minusta-2/
 2. Jonathan(Jon ) Lee Wardle, Jon Adam. Indirect and non-health risks associated with complementary and alternatiive medicine use. https://www.academia.edu/27637147/Indirect_and_non_health_risks_associated_with_complementary_and_alternative_medicine_use_An_integrative_review  
 3. The Dutch Complementary and Alternative Medicine (CAM) Protocol: To Ensure the Safe and Effective Use of Complementary and Alternative Medicine Within Dutch Mental Health Care H.J. Rogier Hoenders, MD,1 Martin T. Appelo, PhD,2 Erik H. van den Brink, MD,1 Bregje M.A. Hartogs, MSc,1 and Joop T.V.M de Jong, PhD, MPH THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE Volume 17, Number 12, 2011, pp. 1–5 https://www.researchgate.net/publication/251710798_The_Dutch_complementary_and_alternative_medicine_CAM_protocol

 

Liitu meie e-posti loendiga

Soovid edaspidi teateid meie tegemistest, koolitustest, ilmunud artiklitest?
Soovid kaasa rääkida Eesti TAM arengus?
Hakkame peagi sind kursis hoidma.